Integritetspolicy

Introduktion

Addalot Consulting AB (556863-7895) är ett konsultföretag som värderar goda relationer till medarbetare kunder, leverantörer, kursdeltagare och andra som vi har kontakt med. När vi behandlar personuppgifter är vi angelägna att göra detta utan att riskera att kränka den enskilda individen. Nedan beskrivs hur Addalot behandlar personuppgifter. Vid frågor når du oss på info@addalot.se.

Vilka uppgifter behandlar vi

För våra nyhetsutskick och fakturering av våra tjänster samlar vi in namn, företagsnamn och e-postadress.

Vem har tillgång till dina uppgifter

Dina uppgifter behandlas av vår personal i Sverige. Vi arbetar grundligt för att hålla dina uppgifter säkra och lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Hur påverkar det dig

Du har rätt att få ut de uppgifter vi har om dig. Om du anser att de uppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt i att få dessa rättade och i vissa fall borttagna. Önskar du använda dig av dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på info@addalot.se

 

 

 

 

 

.