EADS-koncernen väljer Det Norske Veritas för införande av CMMI

EADS som är världsledande inom rymd och försvarsindustrin har valt Det Norske Veritas (DNV) till partner i ett treårigt globalt program som startade i mars 2008. Programmet har som mål att ytterliga förbättra EADS expertis inom mjukvaruutveckling och systemutvecklingsprocesser.

EADS-koncernen planerar att nå förbättringsmålen genom användning av CMMI© (Capability Maturity Model© Integration).

CMMI© driver processförbättringar och är ett perfekt komplement till EDAS-koncernens sex sigma metoder och verktyg som är grunden i deras kontinuerliga förbättring. Genom att driva system- och mjukvaruförbättringar, kommer EADS att leverera IT- intensiva projekt snabbare, effektivare och med bättre kvalitet utnyttjande deras förmåga använda komplexa IT-produktinnovationer.

DNV är en erkänd expert inom processförbättringsmetodologi inklusive CMMI, ITIL (IT Infrastructure Library) och COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) inom små och stora globala organisationer. Våra experter levererar tjänsterna i EADS-programmet i kombination med noggrann riskutvärdering för att identifiera förbättringsprioriteterna. Genom denna strategi kommer EADS kunna identifiera och hantera nödvändiga processförbättringar för att snabbare kunna utveckla säkerhetskritiska mjukvarusystem.

DNV har redan sedan tre år tillbaka arbetat med lokala EADS-bolag i Frankrike, Tyskland och Storbritannien, för att leverera förbättringar inom säkerhetskritiska tillämpningar. Inom EADS-koncernens globala program för förbättring har CMMI-modellen redan blivit standard inom den specifika sex sigma-användningen. EADS ser processförbättring som nödvändigt för att eliminera begränsningar i produktkvalitet, leveranstider och pris.

Förra året satte EADS upp en koncernövergripande CMMI-styrgrupp för att skapa ett samarbetsorgan för att stödja, överföra ”best practices” och driva ytterligare förbättringar. I framtiden ska Det Norske Veritas experter ytterligare skapa en förbättringskraft genom ett brett spektra av tjänster direkt kopplade till EADS-koncernen förbättringsmål, bland annat:

  • processutvärdering
  • definiering av handlingsplaner
  • processmodellering
  • processinförande
  • coachning och förändringsledning
  • kravhanteringsutbildning

”Vi är alla mycket nöjda att få leverera ett så spännande program. Vi har en unik expertis i att hjälpa stora multikulturella organisationer som EADS, att säkra effektivitet och precision i deras komplexa IT-beroende processer och mjukvaruinvesteringar. Vi har ett starkt och väl fungerande samarbete med EADS och ser framemot att skapa en ömsesidig framgång under de närmsta tre åren och därefter”, säger Annie Combelles COO för Det Norske Veritas IT Global Services.