Att kommunicera arkitektur

Experterna summerar - goda råd och fallstudier från svenska företag
Av Even-André Karlsson
Hur skall man kommunicera arkitektur på ett precist och effektivt sätt? Läs om IASAs nya handbok med praktiska råd och fallstudier baserat på intervjuer med experter från svenska företag.

IASA Sverige arbetar nu med att ta fram en ny handbok för IT arkitekter; ”Att kommunicera arkitektur”.

Att effektivt och precist kommunicera arkitekturens olika aspekter till alla intressenter har alltid varit en utmaning, och har inte blivit mindre med dagens situation med outsourcing, software as a service, open source, etc. Speciellt outsourcing, där många olika underleverantörer skall samsas i en gemensam företagsarkitektur, är en utmaning.  I denna handbok tar vi fram goda råd för hur man bör göra. Vi har också med olika fallstudier från svenska företag där vi har intervjuat ledande arkitekter om deras utmaningar och erfarenheter. Om ni vill vara med i en fallstudie kan ni kontakta Even-André Karlsson.

IASA är en internationell, oberoende organisation för IT arkitekter och IT arkitektur. Grundad 2002 med över 20.000 professionella medlemmar i USA, Europa och Asien är IASA idag den största organisationen för yrkesverksamma arkitekter. Inom IASA bedrivs verksamhet kring certifieringar, kompetens, nätverk mm. för att stödja och definiera yrket IT arkitekt.

IASA Sverige organiserar en stor konferens ITARC varje år, där Addalot har bidragit med både presentationer och workshops. Arbetet med handboken leds av Per-Erik Padron, Perago.

Even-André Karlsson
Even-André Karlsson
even-andre.karlsson@addalot.se