KDS Integrated Defense Systems på CMMI Maturity Level 3!

Av Björn Prior
Norska KDS Integrated Defence Systems som utvecklar världsledande högteknologiska försvarssystem visar igen att de har utmärkt kontroll över systemutveckling och projektgenomförande.

Detta är andra gången, första gången var i december 2011, som Integtrated Defence Systems, IDS, en divison inom norska Kongsberg Defence Systems, KDS, bestod den tuffa utvärderingen för CMMI Maturity Level 3. En utvärdering där CMMI for Developments alla Specific och Generic Practices tillhörande Maturity Level 2 & 3 utvärderades genom intervjuer, dokumentgranskningar och verktygs-genomgångar. CMMI Maturity Level 3 innebär en organisatorisk mognad där processer för projekt, utveckling, support och inte minst kontinuerlig förbättring är etablerade och exekverade på ett definierat sätt. Dessutom finns det en kultur av ansvarstagande och delaktighet.
 
Att så betryggande kunna visa en organisatorisk mognad motsvarande CMMI Maturity Level 3 är resultat av ett långsiktigt och målmedvetet förbättringsarbete. IDS förbättringsarbete har varit kopplat mot IDS mål såsom hög leveransprecision och att ständigt förbättra sig. En viktig framgångsfaktor är också att arbetet har varit förankrat och uppföljt inom alla nivåer av IDS organisation. I detta ligger också vissa kunders krav på organisatorisk mognad genom att kunna visa CMMI Maturity Level 3.

En drivkraft inom alla nivåer av IDS är önskan att ständigt optimera och förbättra sina processer, detta visar sig genom att de nu också har påbörjat sin resa mot ”High-Maturity”.  IDS har sedan tidigt 2014 initierat ett projekt som ska etablera metoder som möjliggör för dem att i framtiden styra sina projekt mot bland annat högre leveransprecision utifrån en kvantitativ kontroll baserad på ”best practices” från CMMI Maturity Level 4, Six Sigma etc.

Kjetil Reiten Myhra, Development Manager, konstaterar att CMMIs ”best practises” har varit en bra guide för förbättringsarbetet och CMMIs rekommendation att tidigt ta med mätningar in i verksameten nu ger resultat av ökad förståelse, kontroll och underlag för framtida optimeringar.

Vi gratulerar IDS till ett lyckat förbättringsarbete och önskar lycka till i det fortsatta arbetet mot en ännu högre organisatorisk mognad!

Björn Prior
Björn Prior
bjorn.prior@addalot.se