Magnus i sin helhet – till er tjänst

Av Nicolas Martin-Vivaldi
Jagar man haren utan att förstå varför blir man snabbt trött. Är du i behov av helhet som skapar värde? Då har du kommit rätt, för Magnus har hittat hem!

Tjänster är enkla om man ser helheten.

Förenklat tillför tjänsten ett värde till mottagaren utan att för den skull tillföra ett fysiskt objekt med eget värde. Klart som korvspad om vi ser på fönsterputsarens erbjudande men kanske inte lika klart om vi ser på korvgubbens. Den senare levererar onekligen en vara, dock omsätts den raskt i belåtenhet. Om vi ser på vårt eget erbjudande, Addalots, levererar vi likt korvgubben ofta våra tjänster paketerade med en massa matnyttigt som workshops och pärmar fyllda med ”best practises”. Självklart lägger vi på senap och ketchup efter önskemål, för vi vill också att våra kunder ska bli riktigt belåtna. Tjänster kan vara precis så enkla att begripa sig på.

Och ändå så förtvivlat komplexa.

Frågar vi Magnus Ahlgren, vår senaste hemvändande expert på Addalot, skrattar han gott åt förenklingen. Det var länge sedan våra mest framgångsrika tjänsteföretagserbjudanden var så enkla att förklara. Magnus har sedan ’89 arbetat med att lägga grunden i ett antal av våra företags tjänsteerbjudanden. De första tio åren arbetade han med oss på dåvarande Q-Labs. Han hade under den tiden specialuppdraget att utveckla en ny tjänstelinje i världsklass kring processmognad. Med hjälp av amerikanska experter tog han CMM till Europa. Vägen till fulländning av konceptet skulle gå via 30 CMM-baserade granskningar av olika organisationer, sju vetenskapliga publikationer och fyra presentationer på olika internationella konferenser. Ett digert arbete som skulle utgöra teorin bakom många företags tjänsteerbjudanden. Kort kan man säga att en s.k. tjänstelina motsvarar en produktionslina inom tillverkningsindustrin. Det handlar om att utifrån en helhet, ett företags kapacitet och en marknads behov, skräddarsy tjänster som fungerar i praktiken. Inget lull-lull, för precis som i tillverkningsindustrin är tydliga gränssnitt och effektivitet a och o.

Upp till bevis

För Magnus del skulle dessa tio, välinvesterade år resultera i en ny resa där han verkligen kunde omsätta kunskaperna han tillägnat sig under tiden på Q-Labs. De kommande tio åren ägnade han åt att driva och bygga Capgemenis affär för management- och IT-konsulter i Södra Sverige. Managementdelen, som Magnus först var ansvarig för, var förhållandevis liten i jämförelse med IT-delen, med blott 25 personer att jämföra med de 500 som arbetade inom IT. Det var helt klart större efterfrågan på teknisk än verksamhetsutvecklande kompetens. Situationen krävde noggrann analys och ett långt steg tillbaka. Varför behövdes överhuvudtaget personer som han själv, frågade sig Magnus. Hans slutsats var att managementkonsulterna inte skulle optimera sin egen beläggning och lönsamhet utan mer fokusera på att bidra till ökade affärer i hela bolaget, vilket ledde till ökade kontakter högre upp i värdekedjan. Senare, med nytt fokus att utveckla IT-affären i Skåne för ett hundratal konsulter, valde han att lägga tyngdpunkten på tydliga och enkla tjänster ut mot marknaden. Vi jagar ack så lätt haren utan att förstå varför, utan att se helheten, affären och i slutändan, den oumbärliga tjänstelinan. Som exempel på detta kan vi nämna en mobiltelefontillverkare som gjorde sina systemtester alldeles för sent, när mjukvaran var nära release. Detta för att testerna behövde göras på den slutliga hårdvaran som utvecklades parallellt. Magnus med medarbetare vann förtroende genom att implementera en testprocess där systemtester kunde göras i ett mycket tidigare skede, i en simulerad hårdvarumiljö. Det handlade helt enkelt om att se servicelinjen i det stora hela. Mobiltelefontillverkarens testfolk levererade helt enkelt en tjänst. Allt detta hjälpte Capgemini att förbli riktigt framgångsrika i en tid då många konsultbolag hade det svårt.

Leverera eller dö är inte svaret

Det handlar om att se den stora bilden, säger Magnus, som snällt skulle kunna sägas vara en aning insnöad på helheten. Han har visat sig ha rätt, hur mycket vi andra än velat jaga haren. De senaste åren, innan han valde att börja arbeta med oss på Addalot, ansvarade han för ett program för Yara, ett globalt norskt företag i 100-miljardersklassen som producerar gödselprodukter. Han ansvarade för ett 40-tal olika SharePoint-projekt, bl. a. ett nytt intranät, komplexa migreringar från tidigare versioner av SharePoint och ett globalt dokumenthanteringssystem. Under fem år byggde Magnus' team upp servicelinor optimerade för att tillgodose Yaras höga krav på implementering, förvaltning och kostnadskontroll. Att verkligen dra nytta av hela Capgemini-gruppens globala förmåga och sy ihop skräddarsydda team skulle bli en utmaning. I slutändan var det en kombination av konsulter i Sverige, Norge och på offshore-kontor samt en god relation med Microsoft som möjliggjorde för dem att kunna leverera nyckelfärdiga paket med god kvalitet och hög mognadsgrad. Det handlade inte om att leverera till varje pris utan om att leverera till ett specifikt pris. Fokus behövde skiftas från resurser och kostnader till vad som egentligen behövde göras och varför. Helheten och den tydliga tjänsten var åter igen viktigast i strävan att kapa kostnader.

Magnus - en återvunnen tjänst

Att efter 20 år åter igen ha Magnus i familjen är en stor förmån. Värdet han tillfört de bolag han engagerat sig i talar för sig själv. Själv säger han att han inte bara sporras av de bolag som Addalot arbetar med utan även utmanas av Addalots kompetenta konsulter. Utöver att leverera processförbättringar i programvaruindustrin kan vi räkna med att Magnus kommer att vässa Addalots tjänsteutbud ytterligare. Hans erfarenhet av att driva tjänsteutveckling, kundutveckling och att implementera kundlösningar inom management och IT ämnar han omsätta i nya heta tjänster inom områden som Säkerhet, Open Source och Servitization.

Nicolas Martin-Vivaldi
Nicolas Martin-Vivaldi
nicolas.martin-vivaldi@addalot.se