Addalot anställer ny förbättringsexpert Max Sunemark

Av Peggy Oskarsson
Max Sunemark är Addalots senaste rekrytering. Han har mer än 25 års efarenhet och gedigen kompetens från mjukvaruvärlden. Som förbättringsexpert bidrar han med ett viktigt perspektiv och förståelse för företagskultur, linjearbete och hur man åstadkommer bestående förbättring. Vi har talat med honom om karriären, det nya jobbet och möjligheterna han ser för hur Addalot och sina medarbetare kan utvecklas.

 Max, berätta om din karriär.

Efter att ha avslutat examen började jag som forskningsingenjör på Klinisk Fysiologi i Lund. Där jobbade jag med utveckling och forskning av program för att analysera medicinska signaler som t e x EKG och EEG. Därefter jobbade jag som systemingenjör på Saab Dynamics i Jönköping. Det var definitivt ett intressant arbete men långa projekt med ledtider på 10–20 år gjorde att jag önskade mig lite mer fart och fläkt.

Efter några år flyttade jag tillbaka till Skåne och började på Ericsson Mobile (ECS), först som utvecklare och sedan som projektledare, och när Sony Ericsson grundades började jag där som ansvarig utvecklingschef för användargränssnittet. Det var en tid av fantastisk utveckling att få vara med om mobilindustrins uppbyggnad från grunden. Vi provade på många nya koncept och utvecklingsmodeller när vi började titta på hur vi arbetade och inte bara vad vi producerade. Vi lärde oss väldigt mycket. Efter detta blev jag ansvarig för att bygga upp organisationer och arbetsstätt för att integrera och leverera den färdiga produktmjukvaran. Det var ett helt nytt koncept på Sony Ericsson, som senare kopierades av alla utveckingssiter och som bestod av ett projektkontor, en konfiguration/ integrationsenhet, verifiering samt en sektion för anpassning av hårdvara.

2008 bar det av till Asien. Jag fick uppdraget att bygga upp en mjukvaruplattform för entry-telefoner. Efter tre år var det klart med ihopslagning av alla mujkvaruorganisationer samt införande av nya arbetssätt för mjukvaruutveckling på hela siten. Eftersom vi kände att vi inte var färdiga med expatlivet blev det Tokyo nästa, där jag fick ansvaret för att leverera applikationer och mjukvara till den japanska marknaden.  Efter två år och även här fått ansvaret för att slå ihop alla mjukvaruorganisationer till en samt införa nya arbetssätt, så var det dags att åka hem till Sverige igen.

Som sagt har branschen alltid kännetecknats av stor förändring. När vi kom hem till Sverige hade Ericsson hade sålt sin andel i företaget till Sony, och det blev flera varsel och uppsägningar. Jag fokuserade på särskilda uppdrag som till exempel strategiarbete och tog även hand om mjukvaruorganisationen för tillbehör. Omorganisationen fortsatte dock, funktioner flyttades successivt till Japan eller lades ner, så det var dags att gå vidare.

– Vad blev nästa steg?

För ett tag sedan i samband med SCALARE projektet träffade jag träffade Nicolás Martín-Vivaldi och Even-André Karlsson båda från Addalot, tillsammans med andra välkända experter inom software engineering.  Här träffade vi andra företag och industrier som insett att mjukvara spelar en allt större roll i deras verksamhet. Traditionella företag som t ex Husqvarna har insett att de måste bygga och skala upp deras mjukvarukapabilitet. Och det är här Scalare projektet kommer in. 

– Nu har du valt Addalot. Varför sadlade du om till förbättringskonsult?

SCALARE-arbetet genererade en hel del intressanta frågor. Det blev klart under resans gång att Addalot och jag delade många åsikter och idéer om software engineering och processförbättring.

I min karriär har förändring varit ledordet. Jag har både byggt upp och avvecklat projekt och organisationer men lyckligtvis har mitt arbete handlat mest om ett positivt skapande. Skapandet om det så är produkter eller nya team, organisationer eller effektiva arbetssätt är det som driver mig. Addalot passar mig bra då jag gillar förändringsarbeten och att skapa effektiva team, organisationer och arbetssätt. Processer och metoder är verktyg för just detta men får aldrig bli ett självändamål enligt mig. Resultatet är alltid det viktigaste – så jag är absolut en pragmatiker. Det skall finnas logik i allt vi gör.

– Vad tror du att du kan bidra till Addalot?

Jag kan erbjuda ett mångfacetterat perspektiv. Jag har arbetat med produkten, linjen, strategi, processer – i princip varje aspekt av mjukvaruutveckling. Dessutom har jag mycket erfarenhat av att leda och motivera människor, i olika kulturer och situationer.

– Du pratade lite om SCALARE-projektet. Berätta mer.

Många företag inser nu att de i själva verket är programvaruföretag – även om mjukvara inte är deras produkt. SCALARE är ett samarbete som tar erfarenheter från mjukvaruintensiva branscher och använder denna kunskap för att skala programvaruhantering och förbättring, särskilt för traditionellt "icke-programvara"-företag. SCALARE handlar om att erbjuda ett ramverk och riktlinjer som företag kan använda för att anpassa sin programvaruorganisation på bästa sätt. Vi skapar fallstudier och andra hjälpmedel också. Men det är inte bara en akademisk övning. Scaling-ramverket ska hjälpa organisationer sänka kostnaderna, minska time to market och driva innovation.

– Vad anser du att Addalot kan bidra – till både kunder och medarbetare?

Bolaget besitter en enorm kunskap om software engineering och förbättringsarbete. Addalots konsulter har den gedigna praktiska erfarenheten som kunder kräver. Deras idéer och lösningar är innovativa; samtidigt är de görbara och effektiva. Dessutom bidrar Addalot till utvecklingen av sin omvärld – genom forskningssamarbeten, konferenser och partnerskap som SCALARE-projektet. De anställda får spännande uppdrag där de kan utveckla sina kunskaper och sig själva, och få respekt för sin kompetens. På Addalot har man kollegor som brinner för samma sak och man kan lära sig mycket av varandra.

– Addalot rekryterar. Vad behövs för att växa vidare?

Addalot är ett nischat företag med fokus på förbättring. För att vara en bra förbättringskonsult är det viktigt med rätt profil. Man måste ha kompetens och erfarenhet,  bra teknisk kunskap för att kunna skapa vettiga lösningar för kunderna och vara skicklig på ta fram strategier och tyddliggöra kunderbjudandet. Addalot behöver konsulter som är duktiga kommunikatörer, som förstår kundens verklighet och som kan fortsätta att göra våra kunder nöjda. De ska vara praktiskt lagda och kundfokuserade, men ska också drivas av en önskan att utveckla sig själva och ha roligt. Sådana inte växer på träd – här är nätverk mycket viktigt, att jobba långsiktigt med kontakter för att hitta lämpliga personer. 

Hur kan du bidra i sammanhanget?

Jag har haft alla möjliga sorters ledarroller – från mindre projekt till organisationer på 500 anställda – och har en hel del erfarenhet av större organisationer. Jag tror jag förstår vad kunderna behöver när det gäller programvaruutveckling och förbättring, och jag kan hjälpa till att identifiera kompetenser som kunderna behöver för att lyckas. Då kan vi erbjuda bra konsulter för uppdrag, speciellt för företag som precis börjat sin mjuckvaruresa, så att säga.

– En del tycker att processförbättringsarbetet är tråkigt och onödigt. Går det att ändra uppfattningen om förbättringsarbete som byråkratisk övning?

Jag har sett processförbättringens verkliga avarter. Det blir fel ibland, även om intentionerna varit väldigt goda. Min erfarenhet gör att jag vet hur man undviker fallgroparna, både när man säljer in idén hos kund och när man arbetar med själva projektet. Erfarenhet säger mig också att människor inser värdet av att ha en viss nivå av ordning och reda. De förstår att det innebär mindre stress och färre problem, och att de kan faktiskt ha kul och trivas.

– Du verkar trivas i ledningsrollen. Varför sadlar du om till förbättringsarbete?

Det är en stor fördel att ha varit linjechef. Att leda människor och organisationer har gett mig ett viktigt perspektiv. Linjechefer har så många roller, och det kan göra det svårt att fokusera på förbättringsarbetet. Men jag har sett att förbättring kan lyfta organisationen på så många sätt. Linjechefen kan bana vägen och är rätt positionerad för att hjälpa andra att lyckas med förbättringsprojekt.

Den negativa sidan är politiken och maktkampen som kännetecknar många organisationer – de får människor att tappa energi och gör förbättringsarbetet mycket svårare. Ur det perspektivet är konsultrollen att föredra, att komma utifrån och inte bli involverad i internpolitik. Dock kan det bli lite svårare som konsult att påverka lika mycket. Men min erfarenhet gör att jag är bra på att identifiera vad organisationer behöver göra för att skapa framgång i förbättring, och som konsult kan jag hjälpa dem lyckas.

– Vad är tre ord som beskriver din karriär hittills?

Förändring, skapande, struktur…och ett fjärde: roligt. Jag behöver ett arbete där jag kan utveckla, använda min kreativitet och ha kul. Man måste kunna utvecklas och få utrymme för att testa idéer, och ha en klar struktur att gör det i. Och så måste man kunna garva åt saker också. Enligt min mening är dessa nödvändiga ingredienser för att åstadkomma verkliga resultat och bestående förbättring.

–  Vad ser du fram emot på nya jobbet?

Jag tycker om att få lära mig om branscher som är nya för mig. Vi möter hela tiden människor med olika bakgrunder, utmaningar och idéer. På Addalot arbetar jag främst i Sverige och övriga Norden. Många tror att de nordiska länderna är väldigt lika men de erbjuder väldigt varierade organisationskulturer, erfarenheter, arbetssätt och utmaningar, och det är roligt.

Peggy Oskarsson
Peggy Oskarsson
pao@letrix.net