• 2015-10-19
  User Data a Key to Great Software Development

  We continue our interview series, where the Swedish Academy reflects on Software Engineering, with Jan Bosch

 • 2015-08-17
  Build Capability - Get results

  Stärk din leveransförmåga så får du resultat. Det var temat på årets CMMI konferens där processförbättringsexperter träffas för att dela med sig, utmana och lära av varandra.

 • 2015-05-18
  Varför hatar min chef agile?

  Om agil utveckling är så bra, varför drar sig en del chefer för att anamma detta arbetssätt? Många chefer skolas in i traditionell hierarkisk ledning vars mekanismer kring styrning inte är samstämmiga med agil produktutveckling.

 • 2015-05-17
  IT Architecture experts in Stockholm

  Stockholm City hosted the Iasa Global Summit, ITARC 2015 with over 300 participants May 21-22. ITARC is a leading international conference where IT-architects and thought leaders come together to discuss IT-architecture.

 • 2015-05-16
  Agila ledare – finns de?

  På många mjukvaruavdelningar som har infört agil utveckling är det oklart om – och hur – ledarskapet påverkas. Vad behöver ändras för att få hela företaget med på den agila resan? Vi pratade med Arne Åhlander, Principal Consultant på Aqqurite AB, om agil utveckling och samarbetet med Addalot Consulting för att ta fram en ny utbildning: Agilt Ledarskap.

×

Prenumerera på våra nyheter

Avbryt
Tack för din anmälan