• 2012-10-22
  Öka din kapacitet till det dubbla

  Med ett stort fokus på ökad tydlighet i roller och ansvar hanteras dubbelt så många projekt på halva tiden på Norstedts Juridik. Tydligheten har dessutom bidragit till att frigöra värdefull utvecklingskapacitet som kan användas för andra syften.

 • 2012-10-22
  Stoneridge ett mer motiverat företag

  Genom ökade kundkrav, komplexare produkter och en stor vilja att förändras, började Stoneridge Electronics mäta sina projekt med SPICE, en mätmetod för processmognad. Resultatet blev fokus på rätt områden, ökad motivation i hela organisationen och mycket mer kunskap om företagets befintliga arbetssätt och SPICE.

 • 2012-10-22
  Tydligt ansvar leder till bättre resultat

  En effektiv underleverantörshantering skapar inte bara ett bra samarbetsklimat utan ger en högre utväxling för båda parter. I botten ligger effektiva processer, tydliga gränssnitt och ansvarsområden. Vägen dit är ofta längre än man tror. På ett av världens ledande företag togs detta på stort allvar genom en målmedveten och väl genomarbetad förbättringsstrategi.

 • 2012-10-22
  Hur förändringsprojekt blir en av de 30% som lyckas

  Det har länge hävdats att en viktig framgångsfaktor för organisationer är att effektivt kunna anpassa sig efter en skiftande omvärld. Studier pekar dock på att endast ca 30% av alla förändringsinitiativ uppfyller sina mål, av de resterande 70% initiativen fallerar merparten på grund av ’mjuka faktorer’.

 • 2012-10-22
  Agile och CMMI , hur fungerar de tillsammans?

  Lättrörlig utveckling (”agile development”) och CMMI har ett rykte om sig att vara varandras motsättningar. Det ena är effektiv och resultatinriktad och den andre administrativt tung och tråkig – eller den ene mogen, skalbar, optimerad och planerbar och den andre oförutsägbar hacker-programmering. Många av dessa missförstånd har fått fotfäste eftersom många har goda kunskaper om det ena – men inte det andra.

×

Prenumerera på våra nyheter

Avbryt
Tack för din anmälan