Addalot på PROFES 2016

Addalot presenterade agilt, safety och arkitekturutvärdering på PROFES 2016

Addalot’s Even-André Karlsson presenterade två tutorials på PROFES 2016 i Trondheim. Den första om hur man kan kombinera agil utveckling med process standarder som ASPICE och 26262. Här blev den en livlig diskussion med företrädare för SafeScrum om hur agil man kan vara. Vår metod för att åstadkomma spårbarhet i agil utveckling rönte också mycket intresse från båda industri och doktorander.

Tutorialen om arkitekturutvärdering presenterade vår metod och erfarenheter från utvärdering av arkitekturer. Detta är arbete som vi på Addalot gör huvudsaklig på uppdrag från kunder som vill eller har köpt system, och vill ha en objektiv genomlysning av dess arkitektur.  Åhörarna nickade igenkännande till de flesta av de ”findings” som vi presenterade från exemplen, detta var problem som de också hade i sina system. Processen som vi presenterade utfattades som en bra checklista för egen utvärdering av arkitekturen.

Om ni är intresserade av mer information om dessa ämnen eller presentationerna kontakta oss gärna.