Scaling a Software Business

Så lyckas du med din digitaliseringsresa
Av Nicolas Martin-Vivaldi
Digitalisering betyder mjukvara - massor av mjukvara! Men ökad mjukvara ställer krav på din organisation produkt och process. För denna resa finns många olika vägar och lösningar. Allt detta hjälper dig boken ”Scaling a Software Business” med på ett strukturerat och förståeligt sätt!

Mjukvaran har ändrat spelreglerna. Världen talar om hur digitalisering i industri och samhälle har ändrat vårt fokus från att producera konkreta produkter till mjukvara och tjänster. Denna trend började för många år sedan, men påverkar nu alla företag, oavsett om deras produkter innehåller mjukvara eller ej. Det finns flera företag som redan har gjort en digitaliseringsresa - och många, som du?, är på väg att inleda denna resa.

Hur omvandlar du din organisation när mjukvara blir en viktig del av ditt företag?

”Scaling a Software Business” är resultatet av Scalareprojektet som samlat erfarenheter från företag som redan har gjort resan för att ge mjukvara en central roll inom organisationen. I centrum står ”Scaling Management Framework”, ett unikt ramverk, som föreslår en helhetssynför att analysera och planera din digitaliseringsresa. 

Boken lanserades på konferensen ”Digitalisera nu!” En konferens om industrins digitalisering som genomfördes den 8 juni i Stockholm. Många industriföretag kraftsamlar nu för att ta vara på digitaliseringens möjligheter. För att inspirera industrins aktörer att ta nästa steg bjöd Vinnova och Tillväxtverket in till konferens med ca 400 personer. Scalareprojektet fick bra synlighet och boken lämnades över till närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Henrik Cosmo från Addalot, en av bokens huvudförfattare, var riktigt nöjd med evanemanget. "De företag som lyckas anpassa sin organisation till de nya omständigheterna är de som kommer lyckas med sin digitala resa" summerade Henrik.

SCALARE (SCAling softwARE) är ett forskningsprojekt för att stödja industrins förmåga att skalera sin programvaruutveckling. SCALARE är ett forskningsprojekt inom ITEA2 och lokalt finansierat av Vinnova.

”Scaling a Software Business” inkluderar en karta, kompass och rekommenderade vägar med framgångsrika exempel från tidigare digitaliseringsresor. Använd kartan för att hitta din plats i digitaliserings-landskapet och använd kompassen för att hitta resans riktning.

Ladda gärna ner boken som är tillgänglig elektroniskt!  Om du vill veta mer kontakta gärna oss på Addalot. Vi hjälper dig gärna med din digitaliseringsresa. Vi kommer gärna och berättar om hur du skall planera och komma igång!

 

Glada författare poserar med den nysläppta boken: Carl-Erik Mols, Sony Mobile, Sten Minör, Lunds Universitet och Henrik Cosmo, Addalot

 

Nicolas Martin-Vivaldi
Nicolas Martin-Vivaldi
nicolas.martin-vivaldi@addalot.se