Konsten att lyckas med Leverantörshantering

Av Max Sunemark
Leverantörshantering blir allt mer populärt - men hur undviker man fallgroparna? Läs Addalots whitepaper med tips om hur man lyckas!

Att använda sig av leverantörer handlar inte bara om att sänka kostnader. Ökad kapacitet, kompetens, innovation samt fokus på kärnverksamheten kan var andra anledningar. Men samtidigt som användandet av leverantörer både kan öka produktivitet och konkurrensförmåga så det finns också många fallgropar.

I detta white paper, speciellt riktat mot system och mjukvaruutveckling, så tar vi upp ett antal punkter som är bra att tänka på för att lyckas.

Vi tar upp frågeställningar som:

  • Vikten av att förstå varför man använder sig av leverantörer
  • Kan man lägga ut vad som helst eller finns det saker som passar mer eller mindre bra
  • Vad skall man tänka på i valet av leverantör
  • Verklighetsanpassad kravhantering och uppföljning
  • Påverkan på den egen organisation

Om man beaktar och analyserar alla parametrar som tas upp här så är chanserna stora att man lyckas med sin leverantörshantering!

Ladda ner vårat white paper:
"Konsten att lyckas med Leverantörshantering" 
genom att fylla Din E-postadress till höger.