Swedsoft bootar om

Av Björn Prior
Swedsoft är ett branschöverskridande initiativ för att stärka mjukvaruutveckling i svensk industri och akademi. De tar nya tag och breddar sin bas och som en del i denna omstart bjöd Swedsoft in till en intressant uppstartsworkshop på Linköpings Universitet.

Tisdagen den 9 december, 2014, samlades representanter från mjukvaruindustrin och forskningsvärlden för att gemensamt presentera och diskutera utmaningar och trender inom programvaruutveckling. För den som är intresserad av utvecklingsmetodik kan speciellt nämnas;

  • Johan Granström från Google som bland annat initierade en livlig diskussion om hur vi ska hantera ”the complexity gap”, d.v.s. det växande gapet mellan mjukvarusystemens ökande komplexitet och människans förhållandevis konstanta förmåga att hantera komplexitet. I diskussion uppstod en intressant jämnförelse mellan visualisering av mjukvara och modellering av mjukvara. Det framhölls att dagens verktyg för modellbaserad utveckling inte uppfyller intentionerna med visualisering utan till och med kunde skapa en imaginär bild av översikt och kontroll.
  • Mattias Villani från Linköpings Universitet som visade exempel på hur forskning inom området maskininlärning (Machine Learning) kan appliceras inom programvaruutveckling. Bland exemplen på tillämpningar kan nämnas kvalitetsprediktering av mjukvara och testprioritering. Forsking bedrivs i ett samarbete mellan Ericsson och Linköpings Universitet för att finna praktiskt användbara metoder för fellokalisering baserat på maskininlärning.

Förutom de bestämda agendapunkterna uppstod även rad intressanta diskussioner som t.ex. berörde hur universiteten bättre ska förbereda studenter för att arbeta med programvaruutveckling inom industrin och hur vi ska säkerställa att vi inte implementerar fel funktionalitet på rätt sätt utan implementerar rätt funktionalitet på rätt sätt.

Swedsoft gör nu ett större skifte och blir en registrerad ideell förening (s.k. branschorganisation) och bildar därmed en gränsöverskridande branschorganisation för att stärka Sveriges konkurrenskraft inom utveckling av mjukvaruintensiva system. I och med denna förändring vill också Swedsoft bredda basen i verksamheten och bjuder in fler företag och organisationer.

Addalot som delar Swedsofts målsättning att arbeta för en effektivare system- och programvaruindustri i Sverige, har nappat på inbjudan och blivit medlem i Swedsoft.  Vi på Addalot vill alltid ta till oss erfarenheter angående metodik för effektiv programvaruutveckling och kommer nu än mer aktivt att delta i diskussioner hur vi ska stärka Sveriges konkurrenskraft inom utveckling av mjukvaruintensiva system.

Swedsoft kommer att ställa ut på SYSTEM & SOFTWARE SAFETY 2015 på KTH den 24-25 mars 2015, då kommer där finnas möjlighet att få veta mer om Swedsoft och dess aktiviteter.

För mer information om Swedsoft, se www.swedsoft.se.

Björn Prior
Björn Prior
bjorn.prior@addalot.se