Utbildningar 2015

- Kurser för insikt och inspiration
Av Nicolas Martin-Vivaldi
Addalot erbjuder en rad olika utbildningar. Då nästan alla våra uppdrag innehåller utbildningsmoment har vi kompetens/material kring en stor mängd områden för effektiv mjukvaruutveckling.

En delmängd av våra kurser har vi tillgängliga som öppna kurser och nu är Addalots kursschema för 2015 uppdaterat. De flesta kurser går att anpassa för specifika behov, både innehåll, utformning och längd. Vår erfarenhet är att kurser får allra bästa effekt om de kan anpassas till en verksamhets behov.  I dessa fall har vi dialog kring vad man vill uppnå med kursen och kan sedan anpassa innehåll, men framförallt få fram exempel och övningar som gör att man då kan arbete riktiga problem som gör att deltagarna lättare kommer vidare efter kursens slut. Å andra sidan erbjuder de öppna kurserna dialog med deltagare från andra bolag som brukar vara inspirerande.

Årets nyheter:

Nicolas Martin-Vivaldi
Nicolas Martin-Vivaldi
nicolas.martin-vivaldi@addalot.se