CMMI OnBoard

En viktig del i ett framgångsrikt förbättringsarbete är kommunikationen; att alla som berörs också får rätt information, förstår läget och på så vis kan bidra till förbättringsarbetet. Till vår hjälp använder vi oss av CMMI Onboard. Det är ett datorbaserat verktyg som hjälper till att visualisera status och följa förbättringsarbetet på alla nivåer i organisationen.

Viktiga egenskaper

- Driver förbättringsarbetet och visualiserar status på alla nivåer i organisationen - Involverar medarbetare på alla nivåer - Skapar engagemang för viktiga projektaktiviteter och förbättringar - Används ofta som ett instrument för projektledning - Är ett praktiskt angreppssätt för förbättringsarbete - Är inte en pappersprodukt utan används dagligen av många företag