Kursschema - 2015

Kurs Datum Plats

Agilt Ledarskap

Hur ändras ledarskapet vid agil utveckling?

28 maj
27 augusti
3 november

Malmö
Stockholm
Göteborg

Agila metoder

Alla pratar om agilt, men vad är det egentligen, och hur kan man dra nytta av agila metoder?

På begäran

Automotive SPICE

Processmognad inom fordonsindustrin

7-8 april
9-10 september

Göteborg
Stockholm

CMMI

Referensmodell för mäta och förbättra leveransförmågan

3-4 mars
21-22 april

Malmö
Stockholm

Funktionssäkerhet

Introduktion till säkerhetskritisk utveckling

På begäran

Förändringsledning

Bli en av de 30% som lyckas med framgångsrika förbättringsinitiativ

1-2 april
26-27 maj
15-16 september

Malmö
Stockholm
Göteborg

ISO 26262

Säkerhetskritisk utveckling i bilindustrin - ISO 26262

5 mars
25 augusti

Göteborg
Stockholm

Mätningar

Jag förstår att mätning är viktigt – men hur kommer jag och min organisation igång?

6-7 maj
14-15 oktober

Göteborg
Malmö

Open Source Software

Kom igång med öppen källkod

12 maj
8 september
6 oktober

Malmö
Stockholm
Göteborg

Programvaruutveckling i världsklass

En översikt över grundstenarna för framgångsrik programvaruutveckling

15 april
16 september
29 oktober

Malmö
Stockholm
Göteborg