• 2012-10-22
  Förbättringen som fick sparken

  En marknadsnedgång ställer alltid ett företag inför stora utmaningar men är samtidigt ofta den bästa tidpunkten för att vässa företagets konkurrenskraft. Den stora utmaningen ligger främst i hur man fortsatt kan driva förbättringsarbete fast med en minimalistisk budget. I den här artikeln ger vi några förslag på hur man med relativt enkla medel håller förbättringen igång.

 • 2012-10-22
  Öka din kapacitet till det dubbla

  Med ett stort fokus på ökad tydlighet i roller och ansvar hanteras dubbelt så många projekt på halva tiden på Norstedts Juridik. Tydligheten har dessutom bidragit till att frigöra värdefull utvecklingskapacitet som kan användas för andra syften.

 • 2012-10-22
  Stoneridge ett mer motiverat företag

  Genom ökade kundkrav, komplexare produkter och en stor vilja att förändras, började Stoneridge Electronics mäta sina projekt med SPICE, en mätmetod för processmognad. Resultatet blev fokus på rätt områden, ökad motivation i hela organisationen och mycket mer kunskap om företagets befintliga arbetssätt och SPICE.

 • 2012-10-22
  Tydligt ansvar leder till bättre resultat

  En effektiv underleverantörshantering skapar inte bara ett bra samarbetsklimat utan ger en högre utväxling för båda parter. I botten ligger effektiva processer, tydliga gränssnitt och ansvarsområden. Vägen dit är ofta längre än man tror. På ett av världens ledande företag togs detta på stort allvar genom en målmedveten och väl genomarbetad förbättringsstrategi.

 • 2012-10-22
  Hur förändringsprojekt blir en av de 30% som lyckas

  Det har länge hävdats att en viktig framgångsfaktor för organisationer är att effektivt kunna anpassa sig efter en skiftande omvärld. Studier pekar dock på att endast ca 30% av alla förändringsinitiativ uppfyller sina mål, av de resterande 70% initiativen fallerar merparten på grund av ’mjuka faktorer’.

×

Prenumerera på våra nyheter

Avbryt
Tack för din anmälan