Agila metoder

Alla pratar om agilt, men vad är det egentligen, och hur kan man dra nytta av agila metoder?

Agila metoder är ofta ett bra sätt att korta utvecklingstiden ifrån idé till färdig funktion. Grundtanken i dessa metoder är bl.a. att kunna hantera otydliga kundkrav via tätare kundinteraktion samt fler och snabbare delleveranser. För att kunna utnyttja det agila arbetssättet fullt ut krävs det ofta rejäla förändringar i verksamheten där utmaningen ligger i att få organisationen att hänga med. Kursen syftar till att ge en grundläggande teoretisk samt praktisk förståelse för vad agila metoder är, hur och när dessa kan användas samt hur man kan bygga upp en agil förmåga i organisationen.

Mål
Efter kursen ska du kunna förstå och applicera: 
• Grundläggande agila teorier 
• Huvuddragen i ett agilt arbetssätt 
• Grunderna i vad som krävs för att bygga en agil förmåga i organisationen

Kursen riktar sig till Utvecklingschefer, projektledare, processledare/ägare och utvecklare.

Innehåll
Kursen behandlar teori och praktik rörande: 
• Grundläggande teori för agila metoder 
Viktiga komponenter i en agil process 
Att lyckas med införandet av agila processer - erfarenheter ifrån våra kunder 

Antal dagar:

Pris: 12.000 kr ex. moms. (i priset ingår dokumentation, kaffe och lunch).

Plats: Kursen kan anordnas i Stockholm, Göteborg och Malmö efter behov. 

Företagsanpassade kurser 
Vi skräddarsyr gärna utbildningen till ert behov.

Mer info 
Kontakta Nicolás Martin-Vivaldi, 
Tel: 070-6800521
​e-post: nicolas.martin-vivaldi@addalot.se