ISO 26262

Funktionssäkerhet i elektroniska system blir allt mer central för allt fler företag. Detta då programvaran fortsätter att öka och ta över mer komplexa funktioner. För att säkerställa funktionssäkerheten krävs förståelse för hur standarder som ex. IEC 61508 skall implementeras och även hur de ingående teknikerna och metoderna skall appliceras

Företag som utvecklar säkerhetskritiska system måste kunna lita på och kunna visa att den programvara som eventuellt ingår i systemet är tillräckligt säker, alltså att risken för att systemet kan orsaka farliga situationer ligger på en tillräckligt låg accepterad nivå. Detta ställer speciella krav på hur programvaran utvecklas och underhålls. Denna utbildning i ISO 26262 ger en bra förståelse för säkerhets kritiskutveckling för bilindustrin.

Mål 
Denna endagsutbildning i ISO 2626 ger grundläggande förståelse för vad som krävs av en organisation för att få säkerhetskritisk utveckling under kontroll.
Kursen riktar sig till utvecklingschefer, kvalitetschefer, projektledare och till dig som arbetar med utvecklingsrelaterade processer.

Innehåll 
Du får en grundläggande genomgång av ISO 2626 med fokus på programvara. Utbildningen går igenom:

 • Generell bakgrund till funktionssäkerhet och ISO 2626
 • Säkerhetskritiska system och koncept inom funktionssäkerhet
 • ISO 26262 och Automotive SPICE
 • Genomgång av ISO 26262
  • Ledning av funktionssäkerhet
  • KOnceptfas
  • Produktutveckling (System, HW, SW)
  • Produktion och drift
  • Stödprocesser
 • Implementation av ISO 26262

 

Antal dagar: 1 
Pris: 6.500 kr ex. moms. (i priset ingår dokumentation, kaffe och lunch).

Företagsanpassade kurser 
Vi skräddarsyr gärna utbildningen till ert behov.

Mer info  
Kontakta Nicolás Martin-Vivaldi,
Tel: 070-6800521   
‚Äče-post: nicolas.martin-vivaldi@addalot.se