Kursschema - 2019

Kurs Datum Plats

Agilt Ledarskap

Hur ändras ledarskapet vid agil utveckling?

30 maj
29 augusti
1 november

Malmö
Stockholm
Göteborg

Agila metoder

Alla pratar om agilt, men vad är det egentligen, och hur kan man dra nytta av agila metoder?

På begäran

Automotive SPICE

Processmognad inom fordonsindustrin

3-4 april
4-5september

Göteborg
Stockholm

CMMI

Referensmodell för mäta och förbättra leveransförmågan

1-2 mars
18-19 april

Malmö
Stockholm

Funktionssäkerhet

Introduktion till säkerhetskritisk utveckling

På begäran

Förändringsledning

Bli en av de 30% som lyckas med framgångsrika förbättringsinitiativ

4-5 april
23-24 maj
12-13 september

Malmö
Stockholm
Göteborg

ISO 26262

Säkerhetskritisk utveckling i bilindustrin - ISO 26262

7 mars
23 augusti

Göteborg
Stockholm

Mätningar

Jag förstår att mätning är viktigt – men hur kommer jag och min organisation igång?

9-10 maj
17-18 oktober

Göteborg
Malmö

Open Source Software

Kom igång med öppen källkod

8maj
5 september
3 oktober

Malmö
Stockholm
Göteborg

Programvaruutveckling i världsklass

En översikt över grundstenarna för framgångsrik programvaruutveckling

18 april
19 september
31 oktober

Malmö
Stockholm
Göteborg