Open Source Software

Flera av dagens snabbväxande företag, som Amazon, Google och Netflix, har antagit öppen källkod som en viktig del av sin tillväxtstrategi. Medan många bolag vill låsa in sina produkter har dessa bolag till stor del slagit upp portarna på vid gavel.

Hur strukturerad är er hantering av Open Source Software? Är det något som händer främst på utvecklarnivå? Eller har ni etablerade Open Source Software -strategier och tillvägagångssätt, som gör att Open Source Software berör hela organisationen och är en viktig ingrediens för att uppnå affärsfördelar? Denna översiktliga utbildning ger en bra förståelse för de olika möjligheter och utmaningar med Open Source Software.

Mål  
Med denna endagsutbildning i Open Source Software kommer du att få grundläggande förståelse för vad som krävs av en organisation för att få Open Source Software som en strategisk del av sin produktutveckling.
Kursen riktar sig till utvecklingschefer, kvalitetschefer, projektledare och till dig som arbetar med utvecklingsrelaterade processer.

Innehåll 
Du får en grundläggande genomgång av vad Open Source Software är och vilken affärspåverkan det kan bidra till. Utbildningen går igenom
• Drivkrafter för Open Source Software
• Centrala mekanismer för styrning och kontroll
• Jämförelse av olika licenser
• Hur man lyckas med arbete i Communities

Antal dagar: 1 
Pris: 6.500 kr exklusive moms. (i priset ingår dokumentation, kaffe och lunch).

Företagsanpassade kurser 
Vi skräddarsyr gärna utbildningen till ert behov.

Mer info:
Kontakta Nicolás Martin-Vivaldi,
Tel: 070-6800521   
‚Äče-post: nicolas.martin-vivaldi@addalot.se