CMMI for Development a Brief Overview

Av Björn Prior
Vill du få en snabb överblick över CMMI for Development då kan du nu ladda ner Addalot White Paper; CMMI for Development a Brief Overview.

Då många upplever att CMMI boken/pdf är tung läsning och istället önskar få en snabb förstålse vad CMMI är har vi nu gjort detta white paper som en sammanfattning av alla CMMIs ”industry best practises” tillhörande CMMI Maturity Level 2 och 3. Med detta white paper hoppas vi ge en inblick i vad CMMI är och inspirera er till nya förbättringsinitiativ.

Innhålls förteckning;

  •  Why and When to use CMMI
  • Continuous and Staged Representation
  • CMMI – Maturity Levels
  • CMMI – Process Areas
  • Process Institutionalization

För den kompletta beskrivningen av CMMI for Development hänvisar vi till boken ”CMMI for Development – Guidelines for Process Integration and Product Improvement” eller motsvarende pdf fil från Software Engineering Institute at Carnegie Mellon Univeristy.

Här finns det information om CMMI.

Björn Prior
Björn Prior
bjorn.prior@addalot.se