Vi på Addalot

Filosofi och Affärsidé

Vår grundläggande inställning är att processen,
det rådande arbetsättet, starkt påverkar både kvaliteten på de produkter som tas fram och ledtiden för utvecklingsarbetet. Många företag fokuserar på resultat och önskar förbättring (snabbare, billigare, bättre kvalitet) utan att fundera över vilka förmågor som behöver förbättras för att detta skall vara möjligt. Vår affärsidé är att hjälpa företag med att effektivisera sitt arbetssätt för att kunna leva upp till sina affärsmål.

Hur vi arbetar

Vi har över 20 års erfarenhet av processförbättring inom programvaruindustrin. Vi har definierat våra kärnkompetenser som "Software Engineering" och förbättringsledning. För att säkra framgångsrika förbättringsprojekt har vi även etablerat ett antal principer som vi sammanfattat i vår approach.

Historik

1989 Q-Labs startar som en avdelning till EP-data
1998 Ericsson minskar sitt ägande i Q-Labs, DNV kommer in som ägare
2006 DNV köper hela Q-Labs som förvandlas till ett nytt affärsområde 
         DNV IT Global Services
2011 DNV ITGS AB övergår till det nya bolaget Addalot Consulting.

Målsättning

Målsättningen är att arbeta för att system- och programvaruindustrin i Skandinavien blir mer effektiv. Internt fokus ligger på att stärka bolagets marknadsposition, leveransförmåga och kompetensutveckling.