Vi ger er Henrik Cosmo – några inkrement klokare

Av Nicolas Martin-Vivaldi
Hur frodas en verksamhet i dagens digitala djungel? Snabb och kontinuerlig förändring är a och o. Rätt affärsmodell likaså. Men för att gå på djupet i denna fråga hade jag frågat Henrik. Han vet.

Visste du att världens första Facebook-app utvecklades i Sverige? Att det skedde redan 2008? Det var året efter Apple lanserade sin Iphone och Google sitt Android (beta). Vid den tiden hade man på Facebook ännu inte insett värdet av att själva utveckla sin app, någonting man på Sony-Ericsson inte var sena med att slå mynt av. Så kom det sig att vår hjälte skapade denna app som med stor framgång lanserades i Italien. Det var ett litet steg för branschen men början på ett ganska stort steg för Henrik Cosmo.

Knappt 20 år tidigare, 1989, hade Henrik rivstartat sin karriär som verksamhetsutvecklare på Q-Labs, företaget som sedermera omvandlades till vårt stolta Addalot. Redan då djupt engagerad i företag i förändring, började Henrik utveckla tjänster kring verksamhetsutveckling och utvärderingar. Ett sådant paradnummer bestod i en utvecklingsmetod som involverade autonoma team som arbetade i inkrement om ett antal veckor. Jag var med då, och vi tyckte inte alls detta var någonting märkvärdigt. Varför skulle man vilja jobba annorlunda? Men betänk att detta skedde ca 10 år innan manifestet för agil utveckling formulerades. Sådan är han, vår nygamle konsult, analytisk, framsynt och innovativ. Redan 1997 utbildade han sig för att kunna genomföra SPICE-granskningar. Ett år senare tog han Ericssons utvecklingsavdelning i Hässleholm från CMM nivå 1 till CMM nivå 3.

Onekligen är Henrik väl rustad avseende teoretiska modeller för att styra upp verksamheter, men i verkligheten är inget företag är det andra likt. Hans fokus är pragmatiskt inriktat på att skapa effektiva organisationer. Henriks hjärta slår som allra snabbast när vi trivs med våra åtaganden samtidigt som vår verksamhet utvecklas. Han krigar för att hålla byråkratiska arbetsmetoder borta från vår globalt konkurrensutsatta marknad. Under alla de år han arbetat med att introducera agil arbetsmetodik i företag har han tillämpat Lean, detta för att störa utvecklingen så lite som möjligt med onödig administration och byråkrati.

Det var slutligen denna drivkraft som fick honom att lämna oss och konsultvärlden för att ta språnget in i industrin. Han ville leda och utveckla verksamheter hands-on från insidan. Bland annat byggde Henrik upp en global testavdelning på Sony-Ericsson. Den omfattade testare i 40 länder med tyngdpunkter i Sverige och Kina. Han effektiviserade testverksamheten till att på mycket kort varsel analysera de fel som upptäcktes runt om i världen. Henrik insåg tidigt att Cloud-teknologi, appar och tjänster kommer att bli viktigare och viktigare för företag. Året som han tog fram Facebook-appen, 2008, arbetade han även med andra cloud-baserade tjänster.

2012 påbörjades nästa stora steg framåt. På plats i Hong Kong ansvarade han under närmare tre års tid för en digital säkerhetstjänst i Asien och Australien. Det var under den resan som han byggde grunden för sina erfarenheter inom området servitization. Servitization (eller tjänstefiering) är fortfarande ett så pass färskt begrepp att det kräver en kort beskrivning:

Det rör sig helt enkelt om förändringsresan ett företag beger sig ut på när det går från att endast utveckla och sälja produkter till att även erbjuda digitala tjänster. Framför allt är det framsteg inom cloud computing, big data analytics, mobilitet och sociala medier som öppnat upp för dessa nya affärsmöjligheter. Som ett led i globaliseringen och den allmänna digitaliseringen av samhället behöver fler och fler företag introducera digitala tjänster, detta inte minst för att undvika att konkurrera med företag i lågkostnadsländer med enbart priset som argument.

Det var under denna resa som Henriks steg åter igen skulle sammanfalla med våra på Addalot. Vi har tillsammans med Henrik under två års tid haft förmånen att på djupet studera servitization och närliggande ämnen som Open Source och agil programvaruutveckling. Vi har kunnat göra det som del i projektet SCALARE (SCAling software), ett europeiskt samarbetsprojekt (ITEA3) mellan universitet och industri i Sverige, Irland, Tyskland och Spanien. Det hela har resulterat i en metod som ska hjälpa företag att göra förändringsresan in i vår digitala tidsålder. Metoden kallas inte så kort men gott Scaling Management Framework.

Som grädde på moset har detta arbete resulterat i att Henrik åter igen arbetar tillsammans med oss på Addalot. Avgörande bakom det beslutet ska enligt Henrik själv ha varit andan vi hade på Q-labs – drivkraften som vi förvaltat på Addalot, viljan att alltid ligga i framkanten. Det och att åter få förmånen att uträtta stordåd med spännande företag blev helt enkelt omöjligt att motstå. Han säger att det han under sina första 20 år som förändringskonsult önskade att han visste, det vet han nu. Det är med erfarenheter som produkter, man utvecklar dem bäst i etapper.

Med Henrik 2.0 ombord kan vi ta oss an förändringsarbeten inom områden där expertisen hittills varit mycket svårfunnen.  Hur långt kommer vi inte att kunna ta oss och våra kunder med detta språng? Själv tycker jag det är ett sant nöje att återigen kavla upp ärmarna och arbeta tillsammans med honom.

 

Nicolas Martin-Vivaldi
Nicolas Martin-Vivaldi
nicolas.martin-vivaldi@addalot.se