Landskrona Energi Service AB

Ett kundcase kring affärsplanering i workshopformat
Av Magnus Ahlgren
IT Services var fram till årsskiftet en intern IT-avdelning inom Landskrona Stad. Förändringsresan till en konkurrensutsatt IT-leverantör är påbörjad och som en start på denna resa genomfördes en interaktiv workshop för att etablera en gemensam plan.

Landskrona Energi Service AB levererar inom ramen för IT Services IT-tjänster till Landskrona Stad och de kommunägda bolagen i Landskrona. Tjänsterna omfattar bland annat support, drift, rådgivning, projekt och livscykelhantering. IT Services var fram till årsskiftet en intern IT-avdelning inom Landskrona Stad, men är sedan januari 2018 en del av Landskrona Energikoncernen.

Detta innebär att IT Services behöver ändra verksamheten från en intern IT-avdelning till en konkurrensutsatt IT-leverantör. IT Services består av chef, affärsutvecklare och två olika grupper som arbetar med 1st line och 2nd linesupport. Gruppen är idag totalt 15 personer.

Förändringsresan är påbörjad och ett antal aktiviteter är genomförda, till exempel chefstillsättningar, flytt, rekryteringar och viss effektivisering av arbetssätt. Ambitionen är att till halvåret 2019 ha etablerat förutsättningarna för att fullt ut kunna agera som en leverantör av IT-tjänster. Tills dess måste hela organisationen ha förstått och genomfört de nödvändiga förändringarna som krävs för att nå sina delmål och ett nytt avtal med Landskrona stad förhandlats fram.  Som en del på denna resa önskade Landskrona Energi Service genomföra en teamaktivitet med syfte att ta fram en gemensam utvecklingsplan och svetsa samman gruppen ytterligare. Landskrona Energi Service vände sig till Addalot för att få hjälp med att facilitera workshopen. Uppdraget omfattade förberedelse, genomförande och dokumentation.

Förberedelsearbetet inkluderade genomläsning av material, intervju av chefer för verksamheten, dokumentation av ”Den strategiska förändringskontexten” samt planering och förberedelse av workshop tillsammans med chef.

Workshopen genomfördes under ett dygn (lunch – lunch) med syfte att skapa samsyn kring nuläge och vision samt en gemensam actionplan. Innehållet bestod av en kombination av presentationer och övningar med olika syfte, format och med varierande gruppindelning. Exempel på innehåll var övning kring värdeord, genomgång av business model canvas samt en SWOT-analys. Allt resultat från övningarna visualiserades och sattes upp på väggarna, så att resultatet succesivt växte fram under de två dagarna. Slutresultatet blev ett antal prioriterade aktiviteter för IT Service som helhet samt för varje grupp (1st line och 2nd line) med syfte att de i mitten av 2019 fullt ut ska kunna agera som en konkurrensutsatt leverantör av IT-tjänster.

Det har helat tiden funnits en röd tråd i arbetsmetodiken och moderatorstödet att leda oss genom arbetet med att skapa en gemensam bild av vår förändringsresa och målet. Välstrukturerat, enkelt, engagerar och inkluderar hela teamet i arbetet! Nu är det upp till oss att förvalta detta arbete! …säger Niclas Feldt, chef för IT Service

Magnus Ahlgren
Magnus Ahlgren
magnus.ahlgren@addalot.se