Våra tjänsteområden

Addalot har länge arbetat med förbättringsarbete i företag och offentlig verksamhet, från små företag till internationella koncerner. Vår erfarenhet säger oss att det alltid finns mycket att hämta i en organisation -bara genom att skapa effektivare arbetssätt.

En reell och hållbar förbättring kräver förändringar på många nivåer i företaget. Därför arbetar vi med förbättring hela vägen från testlabbet till styrelserummet -samtidigt. Vår helhetssyn betyder också att ett av våra kännetecken är att vi hjälper organisationer skapa varaktiga resultat som t ex förbättrad kvalitet och ökad produktivitet.

Vi erbjuder tjänster i följande områden:

  • Processförbättring: bättre, snabbare och mer tillförlitliga processer. Vi jobbar med koncept som: CMMI, SPICE, AGILE, LEAN, ITIL, och COBIT,
  • Programvarukvalitet: säkrad kvalitet av design, källkod, verifiering Vi jobbar med koncept som: SQALE, arkitekturutvärdering, produktverifiering
  • Programvarusäkerhet: hantering av programvara för säkerhetskritiska system. Vi jobbar med standarder som: 61508, 26262, 62304