Öka Produktiviteten

Ökad produktivitet handlar inte om att arbeta fortare – det handlar snarare om att sluta göra onödigt arbete. Alla arbetskedjor innehåller moment som inte bidrar till slutproduktens värde, t ex att vänta på input eller skapa produktfunktionalitet som aldrig används. Hitta och åtgärda flaskhalsarna i er utveckling och öka både flexibilitet och produktivitet.

Syfte

Produktiviteten har en tendens att sjunka med tiden. Ett förändrat arbetssätt ger oönskade konsekvenser, fler inblandade parter ger fler överlämningar, produktens komplexitet ökar, koordinering måste göras med fler involverade parter... Allt bidrar till att introducera fler arbetsmoment för att åstadkomma en ny funktionalitet. Beroendet mellan alla arbetsmoment är ofta komplicerade och kan introducera oönskade effekter.

Åtgärdsområden

För att få koll på produktiviteten behöver hela utvecklingskedjan analyseras, från kravidé till att produkten är i användarens händer. Här är några ämnen att beakta:

Effektiva processer   Ett effektivt arbetssätt kräver att en organisation identifierat sina nyckelarbetssätt och vårdar dessa kontinuerligt. Detta för att slippa att individer och team tvingas lägga energi på att uppfinna hjulet för moment som redan är genomarbetade. Addalot baserar mycket av processarbetet på CMMI/SPICE och hjälper er att få rutiner på plats som hjälper att få processmognad och ett effektivt arbetssätt.

Lean software development   Att identifiera värdekedjan och eliminera steg som inte bidrar till att öka produktens värde är ett viktigt verktyg i Leans verktygslåda. Andra koncept från Lean som att jobba med små mängder och korta köer påverkar även produktiviteten. Addalot kan hantera förändringsarbete och hjälpa till att hålla ihop helheten, från idé till leverans och från golvet till management.

Outsourcing   Ibland kan det vara värt att fokusera verksamheten där man tillför mest värde och låta underleverantörer hantera andra områden. Addalot hjälper er att definiera gränslandet mellan er och underleverantör samt att få samarbetet att bli produktivt.

Annat som påverkar är t ex förmågan till lagarbete (teamwork), förmågan att hantera förändringar utan produktionsstörningar och förmågan att effektivt planera för hela verksamheten.

Vårt tillvägagångssätt

Att öka produktiviteten handlar mycket om att se helheten, hantera risker på ett effektivt sätt och uppkomna problem samt ständigt och aktivt hantera förändringar. Vi etablerar eller stärker er förmåga att kontinuerligt förbättra ert arbetssätt. Tillsammans med er väljer vi rätt kombination av åtgärder t ex att identifiera och förbättra värdekedjan, sätta upp och analysera mätningar och bättre integrera förändringsarbetet.