Agil status i bilindustrin

– en studie från tysk bilindustrin
Av Nicolas Martin-Vivaldi
Är bilindustrin så speciell att agila metoder inte fungerar? Hur ser det ut i praktiken, funderade KMC som genomfört en studie för att klargöra den agila statusen i bilindustrin.

Hur agil är bilindustrin?

Bilindustrin har under ett antal år arbetat med att få in agila metoder i utvecklingen av inbyggda system. Då återkopplingen har varit väldigt spretig genomförde KMC en studie, ”Agile in Automotive. State of Practice 2014”, främst av tyska företag där man intervjuat ett 20 tal (utvecklingschefer, projektledare och kvalitetschefer). 

Syftet med studien var att undersöka status av agila principer och metoder:
•    Vilka metoder som används
•    Bilindustrins specifika egenskaper
•    Hinder för att få agile på plats
•    Hur agila metoder passar med andra förväntningar som Automotive SPICE och ISO 26262

Varför agile?

Det vanligaste svaret kring varför man börjat med agila metoder var att traditionell mjukvaruutveckling inte är tillräckligt flexible och inte kunde möta trenderna i branschen:
•    Snabbt växande produktkomplexitet
•    Ökad förändringstakt
•    Krav på kortare ledtider

Erfarenheter

De mest implementerade agila aktiviteterna är ”Daily Standup” (83%) och ”Retrospectives” (78%) jämfört med till exempel att endast 39% använde ”User Stories”. Även användning av ”Definition of Done” var något som man, åtminstone i början, åsidosatt.
Största utmaningen med agile är att ett ”by the book” införande inte skulle lyckas utan många av deltagarna i studien pekar på att det krävs anpassning till bilindustrins specifika situation t.ex.: kravhantering, system- och hårdvaru-processer, leverantörsberoenden och  funktionssäkerhetskrav.
Det konstaterades att agile passade bra med A-SPICE, och såg dessutom A-SPICE kapabilitet som en styrka i det agila införandet. Safety standarden ISO26262 sågs lite mer som en utmaning för det agila arbetssättet, då den är skriven utifrån ett vattenfallsperspektiv. Addalot har arbetat med hur man kan kombinera agil utveckling med safety standarder. Läs mer

Få organisationer har kvantitativa data på vad som blivit bättre. Men de flesta upplevde förbättring inom:

  • Stärkt personalnöjdhet
  • Bättre insyn i projekten
  • Ökad produktivitet
  • Förenklad utvecklingsprocess

Inga agila projekt har ännu “misslyckats” och alla svaranden avser att fortsätta sina agila transformationer.

Slutsatser

Studien kan konstatera att det

  • finns många förutfattade meningar om att agilt inte passar i bilindustrin
  • är främst inom SW utveckling som agila metoder används – vilket kanske inte är så konstigt då mjukvaruutveckling är mest iterativt och SCRUM passar lättast in
  • krävs anpassning av agile mot bilindustrin specifika egenskaper

Läs hela studien 

 

 

Nicolas Martin-Vivaldi
Nicolas Martin-Vivaldi
nicolas.martin-vivaldi@addalot.se