Build Capability - Get results

CMMI Global Congress 2015, Seattle
Av Winifred Menezes
Stärk din leveransförmåga så får du resultat. Det var temat på årets CMMI konferens där processförbättringsexperter träffas för att dela med sig, utmana och lära av varandra.

CMMI Global Congress 2015 - Så heter numera det som kallades SEPG-konferens (Software Engineering Process Group), och som drog uppåt 1800 deltagare under CMMIs storhetstid. Årets konferens som hölls i Seattle på USAs västkust var betydligt mindre och lugnare. Tidigare år har det funnits 5-6 parallella spår som gjorde det oerhört svårt att välja vilken presentation man skulle lyssna på. I år med var det 2 spår och ca 300 deltagare. För en som jag som har varit på rätt många av dessa konferenser sedan 90-talet var det många kända namn och ansikten. Men också många deltagare från sydostasien – trots att en CMMI-konferens hölls i Kina för första gången i höstas. Det ”korta” hoppet över Stilla Havet sas vara orsaken.

Det kan kanske tyckas att CMMI är mindre populärt, men det rapporterades över 1600 SCAMPI A-appraisals under 2014! Appraisals har hållits på sju (!) kontinenter. Den senaste är Antarktis. Det gäller att passa på innan isen smälter. Över 50% av appraisals under 2014 gjordes i Kina

 

Ett genomgående tema på konferensen var ”Building capabilities”, och det fanns flera fallstudier där olika organisationer berättade om sin resa. Kirk Botula, VD för CMMI Institute (*), talade om 5 förmågor som organisationer behövde bygga upp för att lyckas. Varje förmåga illustrerades med 3 företag som ansågs vara ledare i just den förmågan. Som svensk klappar hjärtat lite extra att se att Ikea var ledare i två av dessa fem förmågor. 

För att uppnå kundtillfredställse på ett effektivt sätt handlar det om att kunna:
•    Förbättra processer, både kvalitativt och kvantitativt
•    Styra stora mängder data
•     Rekrytera , utbilda och kvarhålla personal
•    Levera tjänster
•    Välja och styra leverantörer 

Efter konferensen hölls en workshop för CMMI Institutets partners och andra certifierade individer. Större delen av denna workshop handlade om arbetet med att ta from CMMI Next Generation som har börjat, med deltagande av flera hundra människor som arbetar tillsammans på distans i flera olika arbetsgrupper. Ideer som arbetas på är att förenkla appraisal-metoderna, tillåta organisation att välja lämpliga delar från flera olika referensmodeller, förenkla själva modellerna, lägga till ”performance” -krav för att nå mognadsnivåer, förenkla själva språket och uppdatera all training förstås. Med så många medhjälpare och en så pass revolutionerande (kan man säga) agenda är det svårt att sia om utsläppsdatum. I svaga stunder utlovar man utsläpp i januari, ...... dock inte vilket år. Troligen blir det inkrementella utsläpp och flera piloter före varje utsläpp. 

Vill Du veta mer? Kontakta winifred.menezes@addalot.se

Winifred har över 30 års erfarenhet av produktutveckling och processförbättring. Winifred är SEI certifierad "instructor" och ”SCAMPI High maturity lead appraiser” för SCAMPI A/B/C utvärderingar mot CMMI –DEV/ACQ/SVC. Hon är dessutom" competent Automotive SPICE assessor". 

 

(*)   CMMI Institute är sedan 2 år tillbaka ansvarigt för alla CMMI- och CMMI-liknande referensmodeller. Amerikanska försvaret som var orsaken till att SEI och CMMI skapades ansåg att processförbättring var numera känd teknologi och forskningspengar var inte längre nödvändiga. 

 

Winifred Menezes
Winifred Menezes
winifred.menezes@addalot.se