Open source nya hävstången på arbetsmarknaden

Av Nicolas Martin-Vivaldi
Varför är programmerare med open source erfarenhet mer attraktiva för dagens systemutvecklande företag?

 

Open source en allt viktigare komponent i utvecklarkarriären

Open source blir allt viktigare för en utvecklares karriär. Fler och fler företag använder sig av open source komponenter och letar således efter motsvarande kompetenser i sin rekrytering. Dessutom ger open source en ny synlighet åt en utvecklares förmåga – både ur ett tekniskt och socialt perspektiv!

Att ha arbetat aktivt med open source kan objektivt påvisa expertis och kunskap som gör utvecklare betydligt attraktivare som medarbetare. Utvecklare som kommit upp i ”open source hierarkin” har även andra, ”mjukare” egenskaper som arbetsgivare vill ha: förmågan att samarbeta, möjligheten att anpassa arbetet till större ekosystem och erfarenhet av att leda andra. Både företag och anställda får starka konkurrensfördelar genom erfarenhet med open source.

Tydlig trend: open source fortsätter växa

Mer och mer programvara utvecklas genom open source. Enligt den nionde Future of Open Source Survey som genomförs av Black Duck, North Bridge Venture Partners and Forrester Research har hela 78 % av svarande företag sagt att de använder open source resurser för att driva all eller delar av deras verksamhet. Sextiosex procent svarade att de skapar mjukvaruprodukter baserat på open source.

Hur påverkar då open source en programmerares karriärmöjligheter? Summeringen av en studie ledd av Dirk Riehle, professor i open source software engineering på Friedrich-Alexander-universitetet i Tyskland, visar att programmerare med open source erfarenheter har högre lön, tryggare arbetssituation, och trivs mer i jobbet.

Karriärsframgångar kommer inte nödvändigtvis i de stora företagen. Traditionella arbetsplatser och jobbsäkerhet tilltalar inte lika mycket. I små bolag hittar många opensourceare större möjligheter att själva styra det dagliga arbetslivet och karriären i stort. Dessutom kan små bolag nu åstadkomma mycket på kort tid.

Ett exempel är Neo Technology – ett relativt litet bolag som utvecklar Neo4j, världens ledande grafdatabas. Grunderna lades år 2000, då en grupp utvecklare upplevde prestandaproblem i dåvarande lösningar för relationsdatabaser och bestämde sig för att skapa en egen lösning. Första implementeringen ägde rum 2004 och 2007 bildades ett svenskt bolag. 2010 lanserades Neo4j som open source grafdatabas. Snart flyttade bolaget till Silicon Valley och nu drar företaget in mängder med investeringar från riskkapitalbolag.

Neo Technology säljer mjukvara för att styra företags verksamhet, men alla deras produkter bygger på open source teknologi. Utvecklare får ladda ner Neo4j gratis men företag som vill ha mer traditionella produkter, t ex för bevakning och datahantering får betala för dessa.

Open source i grunden på Neo4j erbjuder användare en högaktiv samarbetsmiljö. Neo Technology säger att deras utvecklingscommunity kan stoltsera med tiotusentals medlemmar i 25 länder. Ett brett utbud av programmeringsspråk, verktyg och ramverks stöds, och sedan Neo4j 2.0 släpptes förra året har den laddats ner 500,000 gånger. Användare är enormt positiva – och företag börjar förstå hur open source kan medföra framgång i både egna verksamheten och i produkterna.

Hur ska en programmerare utnyttja open source som en karriärmöjlighet? 

Viktigt att förstå rollstrukturen

I open source utveckling finns olika roller. Ett sätt att dela in dessa är följande: en modell där man avancerar genom tre nivåer, som resulterar i ett brett register av kunskap och förmågor. Det första steget en opensourcare tar är som en användare eller user, som nyttjar en open source produkt och kanske bidrar med felrapporter. Antalet användare spelar stor roll för att ett open source projekt blir framgångsrikt men användare har väldigt lite inverkan på projektets utveckling. Inrapportering av buggar är viktigt för att generera data men en användare stannar vid just inrapportering. Ändå väcker återkopplingen intresset hos flera av utvecklarna, som sedan förbättrar produkten, som användare ger feedback på – och denna ”reinforcing loop” leder till snabbare utveckling och en mer positiv anda i arbetet.

Contributors får funktionstillägg accepterat och står för merparten av alla förslag till förbättring.

Den tredje rollen i ett open source projekt, committer (även kallad maintainer), leder utveckling på det tekniska planet och godkänner alla de bidragsförslag som kommer in. Comitterrollen kräver teknisk förståelse och dessutom förmåga att samarbeta och leda team. En committer kan agera också som contributor och användare, och en contributor kan agera som användare.

Olika varianter på att åskådliggöra roller/hierarki i open source projekt

Generellt finns två olika typer av open source projekt – proprietära, som t ex Android (Google) där committers blir internt tillsatta, och öppna projekten som Apache och Eclipse, som ofta har en definierad process för att tillsätta sina committers. 

Hur hjälper open source utvecklare att stå ut i mängden?

Som contributor kan man öppet visa på kod som man gjort och att någon annan godkänt den. Om det dessutom är ifrån ett projekt som är av intresse för det rekryterande företaget så ökar förstås värdet. Som committer är dessa tekniska färdigheter ännu mer stärkta. Som committer kan man även påvisa sociala färdigheter och ledarskap i att driva utvecklingsteam, speciellt om det varit i ett öppet projekt där andra deltagare varit med om att ”rösta” fram denna position.

Sökanden som kan visa upp dessa egenskaper får således uppmärksamhet i en rekrytering. Dessutom har kandidaten en starkare förhandlingsposition med avseende på löneanspråk och förmåner, och när man väl blir anställd bidrar open source färdigheter till en bra karriärsutveckling.

I sin artikel om hur open source har påverkat utvecklarkarriären skriver Dirk Riehle om Erich Gamma, vinnare av ACM Software System priset. Gamma berättade hur open source hade bidragit när han ville anställa utvecklare:

– When I received the first job application with a link to a code contribution to an open source project, I immediately followed the link, reviewed the code, invited the candidate for an interview round, and eventually made an offer. A link to a code contribution to an open source project is a great differentiator in a job application. (Computer, IEEE, februari 2015)

Hur vinner företag på detta?

Företag vill att investeringen i nya medarbetare ska ge bra, bestående resultat. Arbetssökande utvecklare vill ha inflytande och en givande karriär. Båda vinner på en bra rekrytering. Open source erfarenhet som kan bestyrkas är ett sätt för arbetsgivare att kunna plocka bra kandidater ur ett hav av ansökningar.

Att kunna snabbt identifiera ”säkra kort” betyder att företag också kan planera personalbehov bättre och satsa rätt.

Open Source erbjuder en ny komponent i rekrytering och kunskapsutveckling för företag s.k. ”positional power”. Positional power är det inflytande en committer/maintainer har över produktutvecklingen. Positional power är generellt (*) inte kopplat till ett företag utan till individen – som följer med när denne slutar.

Denna styrka kan ge ett företag flera olika fördelar:

  • Framtidsinsikt. Committers har unik insikt i vart projekt är på väg vilket är strategiskt viktigt för bolag som bygger sina lösningar baserat på dessa projekt.
  • Projektpåverkan.  Contributers (och ännu mer Committers) har möjligheten att inkludera sitt företags lösningar i projektet och på så sätt styra utvecklingen åt det håll som gagnar det egna bolaget.
  • Attraktionskraft. Om ett företag har aktiva open source utvecklare kan det locka till sig fler likasinnade. Det blir ännu lättare att identifiera och rekrytera flera högkompetenta ingenjörer.
  • Community/goodwill. Aktiva Contributers ger positiv återkoppling för de företag de representerar. Att ha ansedda open source utvecklare i företaget ökar kunders och omgivningens förtroende för företaget. Företagets allmänna rykte förbättras också.

Open source är här för att stanna. Det är framtidens utveckling, där företag, programmerare samt kunder tjänar på ökad transparens i arbetet. Företag har stor nytta av att de positiva effekterna opensourceare kan ha på verksamheten, och jobbsökanden har unika egenskaper som gagnar karriären och den personliga utvecklingen. Positional power är en stark konkurrensfördel som följer med utvecklaren under hela arbetslivet, samtidigt som det kan vara viktigt för företagets strategiska utveckling.

 

(*) i proprietära projekt, som t ex Android (Google) där committers blir internt tillsatta stannar denna roll inom bolaget även om individen väljer att gå vidare.

 

Denna artikel är baserad på Dirk Riehle's How Open Source Is Changing the Developer's Career (Computer 05/2015)

Nicolas Martin-Vivaldi
Nicolas Martin-Vivaldi
nicolas.martin-vivaldi@addalot.se