• 2012-11-04
  Vår approach - Addalot

  Vi blir anlitade för att hjälpa både små och stora organisationer i sina förbättringsprojekt. Bakomliggande ansatser kan t.ex. vara baserade på referensmodeller som CMMI, på införande av agil metodik, eller införande av filosofi och tankar från Lean Development. Vi har under vår långa historia som förändringsledare utarbetat ett övergripande arbetssätt för att säkra framgången i kundprojekt oavsett bakomliggande ansats. I det väver vi samman alla de komponenter som behövs för att driva framgångsrika förändringsprogram – angreppssätt, process och förändringsledning. Vår approach innehåller ett antal grundläggande komponenter.

 • 2012-10-22
  Förbättringen som fick sparken

  En marknadsnedgång ställer alltid ett företag inför stora utmaningar men är samtidigt ofta den bästa tidpunkten för att vässa företagets konkurrenskraft. Den stora utmaningen ligger främst i hur man fortsatt kan driva förbättringsarbete fast med en minimalistisk budget. I den här artikeln ger vi några förslag på hur man med relativt enkla medel håller förbättringen igång.

 • 2012-10-22
  Öka din kapacitet till det dubbla

  Med ett stort fokus på ökad tydlighet i roller och ansvar hanteras dubbelt så många projekt på halva tiden på Norstedts Juridik. Tydligheten har dessutom bidragit till att frigöra värdefull utvecklingskapacitet som kan användas för andra syften.

 • 2012-10-22
  Stoneridge ett mer motiverat företag

  Genom ökade kundkrav, komplexare produkter och en stor vilja att förändras, började Stoneridge Electronics mäta sina projekt med SPICE, en mätmetod för processmognad. Resultatet blev fokus på rätt områden, ökad motivation i hela organisationen och mycket mer kunskap om företagets befintliga arbetssätt och SPICE.

 • 2012-10-22
  Tydligt ansvar leder till bättre resultat

  En effektiv underleverantörshantering skapar inte bara ett bra samarbetsklimat utan ger en högre utväxling för båda parter. I botten ligger effektiva processer, tydliga gränssnitt och ansvarsområden. Vägen dit är ofta längre än man tror. På ett av världens ledande företag togs detta på stort allvar genom en målmedveten och väl genomarbetad förbättringsstrategi.

×

Prenumerera på våra nyheter

Avbryt
Tack för din anmälan