• 2012-10-22
  EADS-koncernen väljer Det Norske Veritas för införande av CMMI

  EADS som är världsledande inom rymd och försvarsindustrin har valt Det Norske Veritas (DNV) till partner i ett treårigt globalt program som startade i mars 2008. Programmet har som mål att ytterliga förbättra EADS expertis inom mjukvaruutveckling och systemutvecklingsprocesser.

 • 2012-10-22
  Kundcase: Point

  Vi har under ett par år arbetet tillsammans med Point, en företagsgrupp som är ledande inom utveckling av kortterminaler för betaltransaktioner.

 • 2012-10-18
  Paradigmskifte inom Offshore

  För drygt tre år sedan förvärvade DNV fyra företag med inriktningar mot förbättringar inom IT- och programvara där syftet var att utveckla kunnandet inom DNV:s kärnområden maritim och energi. Ett naturligt led i den fortsatta affärsutvecklingen har därför varit att ta fram metoder som är anpassade till de behov som ofta är typiska inom maritim och energi.

 • 2012-09-24
  När det inte räcker med magkänslan

  Många företag ser ett stort mervärde i ökad insyn av programvara utifrån ett kvalitetsperspektiv. En djupare kunskap om produktens framtidssäkerhet och livscykelkostnader stärker dessutom företagets anseende ytterligare hos många kunder.

 • 2012-09-22
  Business Case i Förbättringsprojekt

  Vi har tagit fram en rapport, Value Creating Projects, om användning av business cases i förbättringsinitiativ. Som ett underlag har 27 förbättringsprojekt analyserats, och resultaten visar entydigt på att vinsterna överstiger investeringskostnaderna. Vissa effekter kan relativt direkt kopplas till ekonomiska vinster, medan andra har en mer implicit koppling.

×

Prenumerera på våra nyheter

Avbryt
Tack för din anmälan