Summering från Säkerhetskritisk Programvara 2013

Av Nicolas Martin-Vivaldi
Addalots första konferens Säkerhetskritisk Programvara ägde rum i maj och blev en stor succé. Experter och deltagare från industrin och den akademiska världen samlades i Göteborg för att diskutera framsteg, erfarenheter och utmaningar i utveckling av komplex programvara och avancerade elektroniska system.

Mycket spännande arbete och forskning bedrivs för att utveckla metoder för processförbättring, utvärdering och standardisering av säkerhetskritisk programvara. Addalots målsättning med konferensen var att samla intressenterna och skapa en stimulerande miljö för informationsutbyte och diskussion.

Konferensen började med föredrag för att ge deltagarna en bra översikt över  läget inom området. Dag 2 fylldes av hel- och halvdagsseminarier med fördjupning inom utvalda områden. En fullständig lista på alla presentationer och seminarier finns nedan

Dag 1: 2013-05-22

 • Utmaningar inom säkerhetskritisk programvara,
  Nicolás Martín-Vivaldi, Addalot
 • Benchmarking Functional Safety
  Johan Karlsson, Chalmers
 • Säkerhetsanalys och programvaruuteckling inom civil flygindustri
  Rikard Johansson, Saab Aerosystems
 • Upphandling av säker programvara, en del i materialsystem till försvarsmakten
  Björn Koberstein, Försvarets Materialverk
 • Införande av programmerbar elektronik i nukleär säkerhetstillämpning
  Hans Edvinsson, Vattenfall
 • Safety challenges in the era of cyber-physical systems
  Martin Törngren och  Fredrik Asplund, KTH
 • Safety i distribuerade automationssystem
  Johan Åkerberg, ABB
 • Funktionssäkerhet inom Volvo AB
  Per Johannessen, Volvo GTT
 • Safety standards and Scrum - A synopsis of three standards
  Tor Stålhane NTNU
 • Automotive ISO-26262, Lessons learned from global adoption projects
  Horst Degen-Hientz, Kugler Maag CIE
 • Certifiering av safety inom offshore
  Are Jørgensen, DNV

Dag2 - Tutorials,  2013-05-23

 • Tutorial 1: Automotive ISO 26262 Essentials
  Dr. Erwin Petry Kugler Maag CIE
 • Tutorial 2: Safety & software in commercial aviation
  Richard Johansson, Saab Aerosystems
 • Tutorial 4: Teknologier som gör det lättarare att möta olika ISO krav
  Michael Johansson, Nohau
 • Tutorial 5: Safety Management, Tool Qualification och återanvändning av säkerhetskritisk programvara
  Dr. H. Sivenkrona, Qamcom och O. Örsmark och J. Tryggvesson, Comentor
 • Tutorial 6: System aspects of fault tolerance and design optimization
  Dr. V. Izosimov, Semcon

(Tutorial 3 och 5 utgick)

Kvällens underhållning var uppskattad!

Återkoppling från deltagarna

Merparten av dem som lämnat in konferensutvärderingen var positiva eller mycket positiva till konferensen. Hela 97 % av deltagarna tyckte att konferensen helt eller delvis adresserat deras utmaningar och intressen relaterade till säkerhetskritisk programvara. Många svarade att de skulle vilja gå på konferensen om den ges igen nästa år. Programmet fick medelbetyget 3,9/ av 5 – bevis på att konferensen var både välbehövlig och uppskattad!

Diagrammet nedan sammanfattar svaren på frågan om konferensen adresserat deltagarnas utmaningar och/eller intressen relaterade till säkerhetskritisk programvara.

Nedanstående diagram visar hur svaren fördelade sig på frågan om de skulle besöka konferensen om den ges igen nästa år.

 

De olika presentationsbidragen under dag 1 fick följande återkoppling, sorterade efter betyg. Gradering av presentationerna i en skala från 1 (dåligt) till 5 (utmärkt)

De olika tutorials under dag 2 fick följande återkoppling, sorterade efter betyg. Gradering av presentationerna i en skala från 1 (dåligt) till 5 (utmärkt)

Nicolás Martín-Vivaldi, vd på Addalot säger:
- Vi är mycket nöjda med resultatet och har inlett planering av en ny konferens nästa år. Vi tror att deltagarna fick värdefulla kunskaper och knöt nya kontakter, samt att de känner sig ännu mer rustade att jobba framgångsrikt med säkerhetskritisk programvara.

 

Nicolas Martin-Vivaldi
Nicolas Martin-Vivaldi
nicolas.martin-vivaldi@addalot.se