Summering av Säkerhetskritisk Programvara 2014

Av Nicolas Martin-Vivaldi
Addalots andra konferens Säkerhetskritisk Programvara ägde rum i maj och blev som förra året en stor framgång. Experter och deltagare från industrin och den akademiska världen samlades i Göteborg för att diskutera tekniker och metoder för utveckling av komplex programvara och avancerade elektroniska system.

Mycket spännande arbete och forskning bedrivs för att utveckla metoder för processförbättring, utvärdering och standardisering av säkerhetskritisk programvara. Addalots målsättning med konferensen var att samla intressenterna och skapa en stimulerande miljö för informationsutbyte och diskussion.

Konferensens två dagar var uppdelade med att dag ett innehöll många korta föredrag för att ge deltagarna en bra översikt över de olika teknikerna och metoderna kring:

  • Specifikation och verifikation av krav för säkra system
  • Certifiering
  • Verktygs verifiering och kvalificering
  • Safety case
  • Agility och säkerhet
  • Kombination av standarder

Dag två fylldes av halvdagsworkshops med fördjupning inom samma områden.

Ett komplett program, alla presentationer och en summering av konferensen finns på webben.

Återkoppling från deltagarna

Merparten av dem som lämnat in konferensutvärderingen var positiva eller mycket positiva till konferensen.

Programmet fick medelbetyget 4 av 5 – bevis på att konferensen var både välbehövlig och uppskattad!

Nedanstående diagram visar hur svaren fördelade sig på frågan om de skulle besöka konferensen om den ges nästa år.

De olika presentationsbidragen under dag 1 fick följande återkoppling, sorterade efter betyg. Gradering av presentationerna i en skala från 1 (dåligt) till 5 (utmärkt)

De olika workshoparna under dag 2 fick följande återkoppling, sorterade efter betyg. Gradering av presentationerna i en skala från 1 (dåligt) till 5 (utmärkt)

Nicolás Martín-Vivaldi, VD på Addalot säger:

- Vi är mycket nöjda med resultatet och har inlett planeringen av en ny konferens nästa år -  preliminärt i Stockholm och lite tidigare på året. Vi tror att deltagarna fick ny inspiration och knöt nya kontakter.

 

Nicolas Martin-Vivaldi
Nicolas Martin-Vivaldi
nicolas.martin-vivaldi@addalot.se