Summering av Säkerhetskritisk Programvara 2015

Av Björn Prior
Addalots tredje konferens Säkerhetskritisk Programvara ägde rum i mars och blev som förra året en stor framgång. Experter och deltagare från industrin och den akademiska världen samlades i Stockholm för att diskutera tekniker och metoder för utveckling av komplex programvara och avancerade elektroniska system.

Addalots tredje konferens om system och mjukvarusäkerhet ägde rum i mars och blev som tidigare en stor framgång. I år arrangerade vi konferensen tillsammans KTH och ICES och det var dessutom första gången i Stockholm. Deltagandet blev stort med strax över 100 personer från industri, akademi och konsultbransch.

Mycket spännande arbete och forskning bedrivs för att utveckla metoder för processförbättring, utvärdering och standardisering av säkerhetskritisk programvara. Addalots målsättning med konferensen var att samla intressenterna och skapa en stimulerande miljö för informationsutbyte och diskussion.

”Vi är mycket nöjda med årets upplaga av konferensen. Det är en utmaning att få rätt balans mellan industri, akademi  och konsultorganisationer och utfallet i deltagarnas återkoppling pekar på att vi lyckades.” säger Nicolás Martín-Vivaldi, VD på Addalot.

Årets Keynote, ”A Case Study of Toyota Unintended Acceleration” av professor Philip Koopman från Carnegie Mellon University, Department of Electrical & Computer Engineering, var mycket uppskattad och fick nära fullt betyg för innehåll (4,7 av 5) och framförande 4,8 av 5).

Konferensens två dagar var uppdelade så att dag ett innehöll flera korta föredrag för att ge deltagarna en bra översikt över tekniker och metoder inom bland annat:

  • Analysmetoder
  • Safety och security
  • Utbildning och säkerhetskultur
  • Autonoma system
  • Certifiering och utvärdering
  • Design, kod och test
  • Agility och säkerhet

Dag två fylldes av halvdagsworkshops med fördjupning inom samma områden. Ett komplett program, med alla presentationer finns på webben. I vår konferensutvärdering fick programmet medelbetyget 4 av 5 – återigen ett bevis på att konferensen var både välbehövlig och uppskattad!

Återkoppling från deltagarna

Merparten av dem som lämnat in konferensutvärderingen var positiva eller mycket positiva till konferensen. Hela 90 % av deltagarna tyckte att konferensen helt eller delvis adresserat deras utmaningar och intressen relaterade till säkerhetskritisk programvara. Många svarade också att de skulle vilja gå på konferensen om den ges igen nästa år, se nedanstående diagram.

De olika presentationsbidragen under dag 1 fick följande återkoppling, sorterade efter betyg. Gradering av presentationerna i en skala från 1 (dåligt) till 5 (utmärkt)

De olika workshoparna under dag 2 fick följande återkoppling, sorterade efter betyg. Gradering av presentationerna i en skala från 1 (dåligt) till 5 (utmärkt)

Martin Törngren, professor och medarrangör från KTH, menar ”från KTH/ICES ser vi konferensen som en stor framgång. Programmet och upplägget attraherade mycket folk och jag uppfattar diskussionerna som engagerande och positiva, speciellt under dag två där formatet med workshops gav utrymme för mer interaktion. Ser lovande ut för nästa år – vi har redan påbörjat planeringen tillsammans med Addalot”

 

Björn Prior
Björn Prior
bjorn.prior@addalot.se