CMMI

CMMI, Capability Maturity Model Integration, är en referensmodell till stöd för att öka organisationens inre mognad och effektivitet. Sedan publiceringen av den första versionen 1991 har många företag och organisationer världen över framgångsrikt utvecklats mot ett effektivare arbetssätt med hjälp av CMMI.

Vad är det bra till?

Resultatet av metodförbättring hamnar vanligtvis inom en eller flera av följande generella kategorier:

 • Minskad kostnad för kvalitet   Erfarenheter från DB Systems GmbH visar en kostnadsreduktion på 48% då man tog sig till nivå 3. Boeing, Australia mätte en 33% genomsnittlig kostnadsreduktion för att åtgärda en defekt.
 • Förbättrad förutsägbarhet i planering och budget   Erfarenheter från 120 projekt hos Boeing visar att man på nivå 1 och 2 hade estimat på +20 till -120% medan man på nivå 3 fick +20% till -20%. GM mätte en ökning i andelen uppnådda "milestones" från 50% till 95%.
 • Förbättrad produktivitet   Erfarenheterna från Hill AFB visar också att arbetsinsatsen per kodrad sjönk från omkring 1 mantimma till en tiondels mantimma. Lockheed Martin Management and Data Systems mätte en 30% produktivitetsökning när de tog sig till nivå 3.
 • Förbättrad kvalitet (färre defekter)   Erfarenheter från Ericsson visar att felfrekvensen under de 6 första månaderna i drift föll till under en femtedel då man tagit sig från nivå 1 till nivå 3. Bosch Gasoline Systems fick en betydande minskad mängd felrapporter.
 • Ökad kundnöjdhet   Erfarenheter från Lockheed Martin Management and Data Systems gav att deras bonus baserad på kundnöjdhet ökade med 55% då de nått nivå 2. Northrop Grumman IT1uppger att de nåddee 98% av alla bonusmål baserade på kundnöjdhet.
 • Ökad Return On Investment   Erfarenheter från Raytheon Corporation visar en ROI på 6:1 då organisationen tog sig till nivå 3. I allmänhet ligger ROI på 4-9 gånger investeringen.

Utmaningar

Förbättring kräver förändring och med all slags förändring finns det ett antal aspekter att ta i beaktande. Historien visar att 50 – 70 % av alla förändringsinitiativ misslyckas, de flesta för att de inte adresserat grundmekanismerna som styr vår förmåga att hantera förändring. CMMI förbättringsinitiativ representerar typiskt en planerad stegvis förändring i en någorlunda stabil miljö. Detta förutsätter en viss typ av förändringsledning och utan att täcka alla nödvändiga aktiviteter lista här några viktiga faktorer för ett framgångsrikt CMMI förbättringsinitiativ.

 • Ledning som sponsrar   Bestående förändring sker inte över en natt. Förändring tar tid, typiskt tar det 18 månader per CMMI nivå. Ledningen måste ha en långsiktig sponsring och inte bara en engångsbudget. Ledningen måste också prioritera förbättringsarbetet för att säker ställa resurser och bemyndigade ledare.
 • Koppla till verksamhetsmålen   Det finns ett behov att tydliga verksamhetsmål för att guida förbättringsarbetet. Om det inte finns en koppling till verksamhetens mål finns en risk att förbättring bara skapar mer processer och inte bättre processer.
 • Implementera i verkligheten   Implementering måste ske tätt samarbete med verksamheten, baserat på erfarenhet och direkta behov i projekten. Fokusera på coachning, utbildning och support istället för att spendera för mycket tid åt att definiera processer.
 • Mät progress   Mätningar är alltid viktiga för att demonstrera nyttan av implementerade förbättringar och validera måluppfyllning.

Vad är det?

Inte målet utan vägen dit   Det är viktigt att förstå att CMMI i sig inte är ett mål för hur en organisation skall fungera - utan vägen hur man tar sig dit. Det är inte den optimala utvecklingsprocessen - men det är ett sätt att bedriva evolutionärt förbättringsarbete så att din organisation kan uppnå sin optimala utvecklingsprocess.

Förmåga och mognad   Om vi stannar upp och funderar lite över nyckelorden:  Capability – Förmåga: Kedjan är inte starkare än den svagaste länken. En svag länk kan vara ett starkt personberoende, och CMMI fokuserar på att flytta förmågan att leverera från individer till organisationen.  Maturity – Mognad: Mognad handlar förändring, och förändring tar tid. Saker sker i steg, och med fördel i en viss ordning. Modellen består av en trappa med fem steg. På steg 1 står alla från början. För mer information om mognadsnvåer se Nivåer i menyn till vänster.   Model – Modell: Modellen är ett ramverk som kan användas både för utvärdering och som en guide för förbättringar, där varje nivå innehåller ett antal områden som är välbeskrivna.

Var kommer det ifrån?

I slutet av 1980-talet engagerades Software Engineering Institute(SEI) på Carnegie Mellon University av amerikanska försvaret för att finna sätt att utvärdera leverantörernas förmåga att leverera. Arbetet baserades på forskning av Watts Humphrey och man analyserade tusentals mjukvarauprojekt för att försöka förstå vad som skiljer lyckade från misslyckade projekt. Detta resulterade i den första versionen av CMM (Cability Maturity Model). År 2000 uppdateras CMM till CMMI (Capability Maturity Model Integration), vilket innebar mer att man utökade perspektivet från mjukvara till system. CMMI är idag dessutom uppdelat i tre områden:

 • CMMI för Development - För produktutvecklande organisationer
 • CMMI for Acquisition – För upphandlande organisationer
 • CMMI for Services – För tjänste levererande organisationer

För mer information se Historia i menyn till vänster.

Vår erfarenhet

Addalot har sedan 1993 arbetat med CMM och CMMI. Vi var bland de första att ta CMM till Europa och har aktivt jobbat tillsammans med SEI i arbetet att uppdatera CMM till CMMI. Vår långa erfarenhet med både stora och små organisationer har gett oss stor erfarenhet i hur man skall omsätta modellerna till praktisk nytta.

Addalot har utfört över 500 CMM- och CMMI-utvärderingar, vilket har gett oss enorm erfarenhet av att hitta rätt områden för förbättring, skapa konsensus och få igång förbättringsprogram. Vi har arbetat med förbättringsarbete med ett hundratal företag och har gjort ett tiotal stora företagsvida förbättringsprogram för kunder som bl a ABB, Ericsson, Boeing, BMW, Bosch, BNP Pariba och Autoliv.

Addalot är en SEI Partner och har formell kompetens att både genomföra SEIs utbildningar och agera som assesorer.

Addalot jobbar inom många olika affärsområden där mjukvara spelar en relevant roll - Telecom, Bank, Försvarsindustri, Bilindustri osv. Vi kan de krav som olika utvecklingssituationer ställer på organisationer så oavsett om ni utvecklar COTS, in-house, på uppdrag, projekt- eller produkt-baserat så kan vi hjälpa er med förändring och förbättring som krävs för att uppnå era affärsmässiga mål.

Resultatet är entydigt – förbättringsarbete lönar sig.

Läs mera

För en djupare genomgång så läs vårt whitepaper "Introducing CMMI® for Development"  som finns i högerkolumnen under "Ladda ner". De kan också läsa mer om CMMI på Software Engineering Institute, SEI, hemsida.

Dessutom kan vi rekommendera förljande böcker:

 • CMMI - Guidelines for Process Integration and Product Improvement av Mary Beth Chrissis, Mike Konrad, Sandy Shrum [Bokus.com]