CMMI - din guide till förbättrad leveransförmåga

Missat en viktig leverans, igen? CMMI hjälper dig att förbättra din förmåga

’CMMI for Development’ är en samling beprövade ’best practices’ som bidragit till mer styrbara och förutsägbara verksamheter i över 100 länder. CMMI bygger på att gradvis öka verksamhetens förmåga i så kallade mognadsnivåer och vänder sig främst till företag och verksamheter där system- och programvara är affärskritiskt. Denna grundläggande CMMI-utbildning ger en bra förståelse för ’CMMI for Development’ samt hur modellen kan tillämpas i praktiken.

Mål
Med denna tredagars CMMI-utbildning kommer du att få grundläggande förståelse för innehållet och strukturen i CMMI modellen samt hur du kan använda den för att effektivisera din organisation. Genom att jobba med deltagarnas erfarenheter och nuvarande arbetssätt kommer du aktivt praktisera CMMI och få tillräckligt på fötterna för att själv kunna komma igång.

Kursen riktar sig till Utvecklingschefer, kvalitetschefer, projektledare och till dig som arbetar med utvecklingsrelaterade processer.

Innehåll
Du får en grundläggande genomgång av vad CMMI är och hur det utnyttjas i förbättringsarbetet. Utbildningen beskriver CMMIs struktur, dess olika mognadsnivåer och vad som kännetecknar en organisation (t.ex din egen) på en viss nivå. Fokus ligger sedan på att gå igenom de ingående processområden på de lägre mognadsnivåerna. Dessutom ger utbildningen insyn hur en CMMI-utvärdering går till, fallstudier och erfarenheter från organisationer som använder CMMI i deras förbättringsaktiviteter. 

Antal dagar: 2-3 
Pris: 12.000 / 14.900 kr exklusive moms. (i priset ingår dokumentation, kaffe och lunch).

Företagsanpassade kurser 
Vi skräddarsyr gärna utbildningen till ert behov.

Mer info 
Kontakta Nicolás Martin-Vivaldi, 
Tel: 070-6800521
​e-post: nicolas.martin-vivaldi@addalot.se