Arkitekturutvärdering – hot eller möjlighet

Av Even-André Karlsson
Addalot och Sveriges Radio drev workshop på ITARC 2016 kring utmaningarna med arkitekturutvärdering

ITARC är en årlig konferens arrangerad av IASA och Dataföringen som samlar över 100 svenska IT arkitekter. På årets konferens hade Addalot och SR en gemensam halvdags workshop/tutorial om utvärdering av arkitekturer med över 20 deltagare.

Addalot har i många sammanhang fått uppdrag att utvärdera arkitekturen till en produkt. Det kan vara i situationer där man vill köpa ett bolag, ta över en produkt eller att man har köpt en produkt men inte är nöjd och vill få en djupare förståelse av styrkor och svagheter.

Syftet med arkitekturutvärderingen är att få en objektiv analys för kommande produktbeslut. Vi brukar säga att en arkitekturutvärdering för ett system är som en besiktning av en bil eller en överlåtelsebesiktning av ett hus – något som borde vara obligatoriskt.

I denna presentationen gick Addalots konsult Even-Andre Karlsson tillsamman med Henrik Sörling, IT-arkitekt, Sveriges Radio genom metoden som vi använder för att göra detta, vilka områden vi analyserar och vanliga svagheter och risker vi ofta stöter på.

Områden som vi utvärderar är:

  • Funktionalitet
  • Logisk struktur, gränssnitt, dynamisk arkitektur,dokumentation och spårbarhet
  • Flexibilitet, förstålighet och underhållbarhet
  • Skalbarhet, prestanda, redundans, produktsäkerhet och funktionssäkerhet (om relevant)
  • Kodstruktur och kvalitet, öppen källkod och tredje parts komponenter
  • Testbarhet, teststrategi, automation och täckning
  • Framtidsplaner

Vi presenterade också ett exempel på en utvärdering som vi nyligen gjorde för Sveriges Radio.

Presentationen är intressant för både arkitekter som vill utvärdera produkter och för arkitekter som vill förbereda sig och sitt system för en utvärdering!

Even-André Karlsson
Even-André Karlsson
even-andre.karlsson@addalot.se