• 2012-09-22
    Business Case i Förbättringsprojekt

    Vi har tagit fram en rapport, Value Creating Projects, om användning av business cases i förbättringsinitiativ. Som ett underlag har 27 förbättringsprojekt analyserats, och resultaten visar entydigt på att vinsterna överstiger investeringskostnaderna. Vissa effekter kan relativt direkt kopplas till ekonomiska vinster, medan andra har en mer implicit koppling.

×

Prenumerera på våra nyheter

Avbryt
Tack för din anmälan