Projektledning

Det finns många olika projektledningsprocesser och -metoder. De har olika styrkor och svagheter men ofta är svårigheten att få metoderna att både bli effektiva och faktiskt fungera i verkliga projekt.

Projektledning handlar helt enkelt om att nå projektets mål utan att överskrida någon av projektets begränsningar som t ex tid eller pengar. För en organisation med flertalet projekt finns också en strävan att optimera projekthanteringen i flera olika avseenden som t ex kostnad, resursutnyttjande, kompetens, ledtid, tillväxt, marknadsanpassning etc. Förändringar i projektledningsprocessen är oftast omöjligt att hantera isolerat eftersom den är så integrerad i många andra av organisationens processer som t ex planering, resurshantering, kravhantering, test etc.

Vad är det bra till?

En effektiv projekthantering är en viktig del av att nå affärsmål i en systemutvecklande organisation, oavsett om det är kostnadseffektivitet, flexibilitet, kvalitet eller förmågan att möta marknadens förändrade förväntningar. Att noga studera rotorsaker för de olika problem som uppstår i projekt ger också goda insikter i brister som kan finnas i andra processer eller organisationsdelar.

Utmaningar

Eftersom projektledning är så central så påverkas den av de flesta andra processer i organisationen. Och omvänt så påverkas de andra processerna när man försöker förändra och förbättra projektledningshanteringen. Det är lätt att få oönskade bieffekter av förbättringsarbetet.

Vad är det?

Det finns många olika projektledningsprocesser och –metoder som t ex PROPS, PPS och PRINCE2. Det finns också ett antal systemutvecklingsprocesser som tar ett större perspektiv men som även innehåller projektledningsdelar som t ex RUP. Det finns också ett antal lättrörliga (”agile”) utvecklingsprocesser som t ex Scrum, XP och DSDM som mer eller mindre täcker in projektledningsprocessen. För en tämligen uttömmande genomgång av projektledandets kompetensområden rekommenderas PMIs ”Project Management Book Of Knowledge” (PMBOK).    Processreferensmodeller som CMMI och SPICE innehåller också projektledningsaspekter. Om man vill förbättra hela systemutvecklingsprocessen är de lämpliga att utgå ifrån.

Var kommer det ifrån?

Projekt i olika former har utförts sedan urminnes tider. Systematisk projektledning utvecklades under 1900-talet från olika applikationsområden som t ex konstruktion, byggnation och försvar. Verktyg som t ex Gantt-diagram, PERT-grafer och WBS har utvecklades för att hjälpa till att planera, organisera, leda och kontrollera projekt. Som en reaktion på komplicerade och administrativt tunga projektledningsprocesser har det formulerats ett flertal lättrörliga (”agile”) processer för att lättare kunna hantera förändringar under projekttiden.

Vår erfarenhet

Addalot har arbetet med de flesta olika projektledningsmetoder. Vi vet att oavsett vilken metodik man väljer så ligger det stora arbetet i att få den projektledningen att fungera i det sammanhang som finns i organisationen. Det finns i allmänhet stor potential att förbättra både projektledningsprocessen och andra kringliggande processer så att de stödjer varandra med att nå de önskade effektivitetsmålen.

Läs mera

  För allmän information om projektledning så är det lämpligt att starta på Wikipedia, Projekt Management. Vill man få en översikt av projektledningens alla aspekter så rekomenderas Project Management Body of Knowledge (PMBOK) från The Project Management Institute(PMI). Man behöver dock vara medlem för att få tillgång till materialet. För mer information om specifika projektledningsmetodiker: