SPICE (ISO/IEC 15504)

ISO/IEC 15504 (även kallad SPICE) är en utvärderingsmodell. Den lämpar sig väl för utvärdering av t ex underleverantörer och som en grund för förbättringsarbete.

Spice är i grunden ett ramverk för att bedöma
processförmåga. Den har en nivåbaserad struktur med bas och generiska tillämpningar (practices), artefakt-beskrivningar och processkrav som passar bra att anpassa för olika branschers behov.

Spice ger ett stabilt och beprövat ramverk som för med sig många fördelar:

 • Möjlighet att leverera mjukvara där krav på SPICE-uppfyllnad finns
 • Förbättrad prestationsförmåga
 • Mätbart ROI
 • Optimering av resurser och kompetens

Vad är det bra till?

Anledningarna och drivkrafterna kan vara många att börja använda sig av SPICE. Är du en OEM som köper mycket programvara från leverantörer används SPICE till att få insikt i leverantörens processförmågor inom mjukvaruutveckling för att därmed bättre kunna hantera risker i stora utvecklingsprojekt. Är du däremot en leverantör är den vanligaste anledningen den motsatta dvs. dina kunder kräver att man kan påvisa en processförmåga för att få offerera, en s.k. ticket to trade.

Oavsett drivkrafterna så hjälper ramverket i SPICE att arbeta strukturerat med att förbättra processförmågan på de viktigaste processerna i mjukvaruutveckling.

Utmaningar

En viktig del i vår förståelse är att inse, att många av våra tillämpningar måste anpassas helt och hållet till dess unika omständigheter. Modellen innehåller inga lösningar och talar inte heller om hur förändringsarbetet skall bedrivas för att öka organisationens förmåga. Här har Addalot lång erfarenhet att hjälpa till att snabbt samtidigt både nå organisationens egna mål och påvisa mognad.

Vad är det?

Den senaste utgåvan av ISO/IEC 15504 innehåller ingen egen processreferensmodell utan refererar till en separat livscykelmodell. Livscykelmodellerna ISO/IEC 12207 (Software Lifecycle Processes) och 15288 (System Lifecycle Processes) är de som i praktiken används tillsammans med SPICE.

Ett antal initiativ har tagits de senaste åren för att göra branschanpassningar av standarden ISO 15504. (SPICE). Målet har varit att skapa ett gemensamt och accepterat ramverk för branschen kring krav och utvärdering av mjukvaruutvecklingsprocesser.

Det finns ett antal exempel på branschspecifika anpassningar av SPICE:

 • Automotive SPICE. Den blev publicerad 2006 och fick ett rejält uppsving när den etablerades som ett krav på  leverantörer av electronic control units (ECU) till den Europeiska bilindustrin.
 • Medi SPICE. Medi SPICE har syftet att minimera den mängd dokumentation som krävs för granskning från tillsynsmyndigheter och att tillhandahålla en vägledning för utveckling av mjukvarubaserade medicintekniska produkter.
 • SPICE 4 Space. Som en del av ett program för att stödja Software Process Improvement har Europeiska rymdorganisationen utvecklat metoder för att utveckla SPICE.

Var kommer det ifrån?

ISO/IEC 15504 (även kallad SPICE) skapades av projektet SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination) bestående av ISO and IEC. Det kom som ett svar på CMM som fick allt större genomslag. Syftet var att skapa en standardiserad modell för metoder och utvärdering för mjukvaruutveckling. SEI (som tagit fram CMM och CMMI) arbetar aktivt med internationella standardiseringsorgan för överensstämmelse med CMMI.

Vår erfarenhet

Addalot har under ett antal år hjälpt kunder, främst inom bilindustrin, både med utvärderingar och förbättringsprogram baserade på ISO/IEC 15504.

Det finns ett antal nyckel faktorer som gör stödet från Automotive SPICE användningsbart vid utveckling av elektriska och elektroniska element på en bil:

 • Förståelse av faserna och dess ingående detaljer, till exempel genom att lyssna på experter och nyckelspelare.
 • Förtydliga SPICE terminologin noggrant genom att få en gemensam förståelse, tydliggöra konsekvenser och komma överens om definitioner.
 • Baserat på överenskomna definitioner på viktiga begrepp kartläggs SPICE processer på den etablerade utvecklingsprocessen.
 • Identifiera förbättringsbehovet genom att kartlägga bas och generiska tillämpningar på använda aktiviteter.
 • Kommunicera svagheter och dess risker för att säkerställa en gemensam förståelse av behövda förbättringar och specifika behov.
 • Engagera nödvändiga exporter i definiering och prövning av processer.
 • Anpassa bästa tillämpningar med respekt till dess specifika behov.

Med avseende på denna lista och sekvensen av nyckel faktorer blir Automotive SPICE ett enormt stöd i optimering av utvecklingsprocesser. Det är sant att många domäner och i synnerhet faserna uppstart och test av elektriska och elektroniska element på en bil. 

Läs mera

Du kan läsa mer om ISO 15504 (SPICE) på någon av följande länkar: