Förändringsledning

Bli en av de 30% som lyckas med framgångsrika förbättringsinitiativ

Varför lyckas runt 30% av alla förändringsinitiativ bra medan resten, det vill säga hela 70% kommer av sig? Studier visar att en av de viktigaste komponenterna för att lyckas som förändingsledare är förmågan att driva olika typer av beteendeförändring. Förändringsinitiativ bör alltså ta hänsyn till de mekanismer som driver beteende hos både individ, grupp och organisation. Dessa mekanismer är ofta intuitivt kända av organisationen men tyvärr sällan använda. Syftet med kursen är att förstå och kunna dra nytta av dessa mekanismer i praktiken, eller med andra ord att helt enkelt få ut mer av investeringen.

Mål
Efter kursen har du fått en grundläggande förståelse för teori och praktik rörande:
- Förändring för individer och grupper
- Förändring av organisationer

Du får dessutom med dig:
- En generisk verktygslåda för effektiv förändring
- Tips och idéer om hur verktygslådan praktiskt kan användas i din organisation 

Kursen riktar sig till chefer och förändringsledare

Innehåll

  • I kursen kommer ett praktikfall samt en generisk verktygslåda knyta samman teori och praktik. 
  • ”Förändringen som kom av sig” - inledning 
  • Val av förbättringsstrategi  - ’planned’ och ’emergent approach’ etc. 
  • Individer i förändring  - basala reaktioner och hur dessa kan hanteras
  • Grupper i förändring  - Satir-kurvan (Satir, V.) 
  • Organisationer i förändring  - 8 stegs modellen (Kotter, J.)

Antal dagar: 1
Pris: 6.500 kr ex. moms. (i priset ingår dokumentation, kaffe och lunch).

Företagsanpassade kurser 
Vi skräddarsyr gärna utbildningen till ert behov.

Mer info 
Kontakta Nicolás Martin-Vivaldi, 
Tel: 070-6800521
​e-post: nicolas.martin-vivaldi@addalot.se