Att komma igång med Mätningar

Jag förstår att mätning är viktigt – men hur kommer jag och min organisation igång?

”Du kan inte förbättra det du inte mäter” är ett känt påstående, ändå uppfattas ofta mätning som svårt. Mätning är ett viktigt verktyg för att kunna ta rätt verksamhets- och affärsbeslut. Verkligheten är dock ofta
en annan där många beslut tas ’på känn’. Kursen syftar till att ge en teoretisk samt praktisk förståelse för vad mätning är, hur det används och hur man kan bygga upp mätförmåga i en organisation. 

Mål
Efter kursen ska du kunna förstå och applicera: 
- Vad som krävs för att bygga en effektiv mätorganisation
- En komplett mätprocess
- Viktiga teorikoncept inom mätning
- Grundläggande analysmetoder 

Kursen riktar sig till dig som är operativt ansvarig för mätningar och/eller arbetar operativt med process- och mätfrågor. 

Innehåll:
-
Översikt av mätprocessen och dess roller
- Grundläggande mätteori
- Konstruktion av korrekta mått och mätmetoder
- Användbara analysmetoder
- Att börja mäta – implementation av processen
- Analys och validering av mått och mätmetoder 

Antal dagar:

Pris: 12.000 kr ex. moms. (i priset ingår dokumentation, kaffe och lunch).

Företagsanpassade kurser 
Vi skräddarsyr gärna utbildningen till ert behov.

Mer info 
Kontakta Nicolás Martin-Vivaldi, 
Tel: 070-6800521
​e-post: nicolas.martin-vivaldi@addalot.se